אנטנות סלולריות מעל מוסדות בריאותיים

אנטנה סלולרית – פוגעת בדיירי הבניין. נקודה

אנטנות סלולריות וחדרי החשמל התומכים להן מהווים יחד את אתר השידור הסלולרי.  חדרי החשמל התומכים, המכילים מכשירים רבים הפועלים ברציפות לכל אורך שעות היממה, מעלים חששות בטיחותיים רבים אצל אלו המתגוררים בסמוך לאנטנה סלולרית וזאת בנוסף לחששות המובנים מקיומה של אנטנה סלולרית המפיקה קרינה לצורך תפקודה.

ברבות מהפעמים, בנייני מגורים אינם מותאמים לעמידה בתפעול חשמל רב ורציף שכזה. הדבר עלול לסכן את דיירי הבניין מבחינה בטיחותית.

אתרי שידור סלולרים מורכבים מאותם אנטנות סלולריות וחדרי חשמל תומכים לתפעולן. תביעה משפטית הינה בדרישה לסלק הן את אתר השידור הסלולרי, דהיינו את האנטנות הסלולריות והציוד החשמלי התומך לתפעולן.

אנטנה סלולרית אשר מוצבת בבנין בו מתגוררים או עובדים אנשים או בסביבתו של אותו הבניין, אינה עובדה מוגמרת ובהחלט ניתן לפעול להסרתם של מפגעים ומטרדים אלו בהתאם לנסיבות.

בנוסף לאפשרות הדרישה להסרת אנטנה סלולרית ניתן לבקש גם פיצוי כספי בגין קיומה, בין כחלק מדרישה להסרת אנטנות ובין כדרישה עצמאית. דהיינו, קיומן של אנטנות סלולריות, יוצרים חששות פסיכולוגים רבים אצל השוהים בקרבתן, פוגעים באיכות חייהם, במצב רוחם, בבריאותם, ביכולתם ליהנות ולמצות את הנכס, מעלים את החששות הבריאותיים והבטיחותיים וכן פוגעים בערכו של  הנכס.

ניתן לכמת כל אילו לסכום פיצוי כספי ונזיקי אשר יגלם את אותם הפסדי ערך כבדי משקל אלו.

בנוסף לפיצויים הקבועים על פי פקודת הנזיקין, דהיינו תביעת נזיקין רגילה, קבע המחוקק הישראלי אפשרות למתן פיצויים במקרים מוגדרים כדוגמת תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה הקובע כי חובת הועדה המקומית לתכנון ובנייה לפצות בעלי מקרקעין הנמצאים בתחום תכנית העוברת שינוי או גובלים עימה ,בגלל שינוי בתוכנית אשר הביאה לכדי פגיעה במקרקעיו של בעל הקרקע הניזוק. הסעיף חל הן על נזקים ישירים העלולים להיגרם לבעלי המקרקעין והן על נזקים עקיפים יותר.

ניתן להגיש תביעת פיצויים על בסיס סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה בכפוף למועדים הקבועים בחוק. דהיינו, בעל מקרקעין שמקרקעיו, על פי דעתו, נפגעו עקב תוכנית שלא על דרך הפקעה, ומקרקעיו נמצאים בתחום התוכנית או גובלים עימה, רשאי להגיש תביעת פיצויים לוועדה המקומית וזאת תוך 3 שנים ו-15 ימים ממועד פרסום אישור התוכנית ברשומות וזאת בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

דהיינו, קיומן של אנטנות סלולרית וחדרי חשמל תומכים בבנייני מגורים ועבודה ובסביבתם מאפשרים, בהתאם לנסיבות, לדרוש את סילוקם וזאת, כאמור, בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

החשש הבריאותי מחשיפה לקרינה מאנטנות סלולריות, ירידת ערך הנכס, החשש הבטיחותי, מיתוגו השלילי של הבניין והדירה, פגיעה באיכות החיים וביכולת לנצל את הנכס, כל אילו ואחרים מהווים את בסיס חוסר רצונם של רבים לחיות בסמיכות לאנטנות סלולריות ליד הבית.

קיימת חשיבות בשמירת מידע ומסמכים הנוגעים לעניין ובין היתר פניות בכתב אל העירייה או אל המועצה המקומית שלא צלחו, ניסיונות עקרים למכור את הנכס, פניות ועד הבית וכו'. אסמכתאות אלו בהחלט עתידות לתרום לתובעים בהמשך ההליך המשפטי.

עובדת קיומן של אפשרויות משפטיות אפקטיביות בדמות הסרה או קבלת פיצוי, בהחלט מאפשרות לרבים להתמודד עם הגזירה שנחתה עליהם באופן מיטבי ביותר.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן