קרינה מאנטנה סלולרית

אנטנות סלולריות והקרינה המופקת מהן

אנטנות סלולריות על סוגיהן השונים מפיקות קרינה סלולרית באופן רציף וקבוע לסביבתן. כחלק מתפעולן, נדרש עבור אותן אנטנות סלולריות חשמל רב ורציף אשר יאפשר להן לפעול.

הקרינה הרציפה המופקת מאנטנות סלולריות מעלה חשש רב בעיני רבים בכל הנוגע להשלכות הבריאותיות קצרות וארוכות הטווח אשר עלולות להיווצר מחשיפה לאותה קרינה סלולרית.

קיימות מחלוקות רבות בכל הנוגע להשלכות הבריאותיות מחשיפה לקרינה סלולרית. ועדה מיוחדת של ארגון הבריאות העולמי קבעה עוד בשנת 2011 כי קרינה סלולרית מהווה "מסרטן אפשרי". בקהילה המדעית קיימים מחקרים רבים המוכיחים כי קרינה סלולרית מזיקה לאלו החשופים אליה.

בישראל קיים תקן אותו אימץ המשרד להגנת הסביבה הקובע מדדים מסוימים אשר חריגה מהם תבטא רמת קרינה סלולרית מסוכנת. יאמר כעת, אותו תקן עליו מתבססים במדינת ישראל הינו בעייתי ויעילותו גורמת למחלוקות ודעות שונות. בעיותיו של התקן רבות, למעשה התקן בודק את החשיפה לקרינה סלולרית והנזק שנגרם עקב כך על בסיס חום- תרמי, בעוד שבפועל קיימים מישורים נוספים על פיהם עלול להיגרם נזק מלבד המישור התרמי. דהיינו למעשה התקן אינו מגלה נזקים בריאותיים אשר עלולים להיווצר בגוף האדם, מלבד אלו הנגרמים מחום. בנוסף, התקן בוחן את הנזקים הבריאותיים קצרי הטווח עקב חשיפה לקרינה סלולרית, בעוד הנזקים ארוכי הטווח אינם נבחנים.

דהיינו, גם אם על פי בדיקות קרינה, הקרינה הסלולרית המופקת מאנטנות סלולריות עומדת בתקן, הדבר אינו מהווה סוף פסוק. נדרש ממתקיני האנטנות הסלולריות לעמוד בחוקים ותקנות רבים ובכלל זה עקרונות פסיקתיים כ"עקרון הזהירות המונעת". זאת ועוד, הפסיקה קבעה במגוון פסקי דין תנאים המאפשרים עמידה על זכויות הציבור מול קיומן של אנטנות סלולריות במרחב וזאת לנוכח ההכרה כי במידה ואותן אנטנות סלולריות אינן עומדות בתנאי החוק במישוריו השונים, הדבר עלול לגרום לנזק וניתן לדרוש הסרתן וקבלת פיצוי בגינן.

כתוצאה מכל אלו, קיימים חששות רבים ומשמעותיות לרבים ממגורים או משהיה בקרבת אנטנות סלולריות לאור הקרינה הסלולרית המופקת מהן. לרבים קיימים חששות רבים לנוכח אנטנות סלולריות בקרבתם, בין בקרבת מקום מגוריהם או עבודתם- חששות בריאותיים מנזק גופני שעלול להיווצר משהיה בקרבת אנטנות סלולריות, חששות פסיכולוגים משהיה בקרבתן, חוסר יכולת לנצל את הנכס לנוכח הקרבה לאנטנות הסלולריות, החשש הבטיחותי לנוכח חשמל רב המופק לצורך תפעול האנטנות הסלולריות וכן בפועל מתרחשת ירידת ערכו של הנכס המצוי בקרבת האנטנות הסלולריות ופגיעה בשמו הטוב של הבניין ובמוניטין שלו.

דהיינו רבים חווים משברים משמעותיות ונזקים רבים, לנוכח העובדה כי הינם מצויים בקרבת אנטנות סלולריות המפיקות קרינה סלולרית מסוכנת לסביבתן.

הגשת תביעה מבוססת בין השאר על החששות מקרינה סלולרית המופקת לסביבה. כאמור, עמידתן של אנטנות סלולריות בתנאי התקן אינה בהכרח סוף פסוק וניתן לתקוף משפטית את קיומן של האנטנות הסלולריות ואת הצבתן וכל זאת לצורך סילוקן וקבלת פיצוי בגינן בהתאם לכל מקרה ומקרה.

תביעות להסרת אנטנה סלולרית או מכלול אנטנות סלולריות מוגשות לבתי המשפט השונים בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה. ניתן לדרוש בנוסף, כאמור, פיצוי כספי עקב קיומן של האנטנות הסלולריות במיקומן הבלתי חוקי.

לאורך השנים משרדנו ייצג רבים אשר עולמם התהפך ביודעם כי בסביבתם מוצבות אנטנות סלולריות, רבים טענו בפנינו כי קיימת עלייה בחולי באותו בניין או אותה שכונה, כי קיימת ירידה בערך הבתים ופגיעה משמעותית באיכות החיים ובבטיחות המתגוררים בסמוך.

משרדנו הינו בעל ניסיון רב ומוכח בתחום ייחודי של תביעות סלולר ובכלל זה בעל שם וניסיון מוצלח ובלתי מעורער בכל הנוגע להסרת אנטנות סלולריות מהמרחב הציבורי והפרטי.

משרדנו מייצג ומייעץ לאורך שנים ובהצלחה רבה לועדי בתים, נציגויות בניינים, ועדי שכונות, חברות הממוקמות באזורי מסחר ליד אנטנות סלולריות, משפחות ויחידים. המשותף לכל אלו הינו הרצון לסלק אנטנות סלולריות המצויות בקרבתם ומפיקות קרינה סלולרית וקבלת פיצוי בגינן.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן