אנטנות סלולריות

אנטנות סלולריות ליד הבית

רבים מתגוררים ומנהלים את זמנם בקרבת אנטנות סלולריות. לעיתים רבות, אנטנות סלולריות מוקמות ללא יידועם של הסובבים, ללא אישורם וללא הסכמתם, כך שלמעשה רבים מתגוררים בסמוך ואף בצמידות לאנטנות סלולריות כלל מבלי לדעת על כך.

הקמת אנטנה סלולרית מצריכה עמידה בחוקים והיתרים רבים ומגוונים במישורי המשפט השונים, ככל ואותם היתרים לא ניתנים, קיומה של האנטנה במיקומה, אינה חוקית וניתן להסירה.

אל משרדנו הגיעו לאורך השנים מקרים רבים אשר בסיסם דומה- קיומן של אנטנות סלולריות ליד הבית, ליד המשרד, מבלי שהסובבים עודכנו על כך.

גילוי האנטנה הסלולרית

גילוי קיומה של אנטנה סלולרית במיקום הצמוד או הסמוך לשכנים מתגלה לעיתים קרובות על דרך המקרה, תוך שיחה אקראית עם טכנאי האנטנות, ציפייה בטכנאים המתקינים את האנטנה הסלולרית, עדכון על ידי שכן וכו'. בכל אותם פעמים המשותף הינו שאותם מתלוננים, לא ידעו על הצבתה של האנטנות הסלולריות בקרבתם או בצמוד אליהם, לא הסכימו לכך ולא אישרו זאת.

משרדנו הינו בעל מומחיות נודעת בתחום ייחודי זה, לאורך השנים נחל משרדנו הצלחות רבות בהסרת אנטנות סלולריות, קבלת פיצויי בגינן אשר מהווים אבן דרך בתחום משפטי זה.

בין אם מדובר בהקמת אנטנה בבית משותף, בבית פרטי, בין אם מדובר בבנין משרדים או במרחב הציבור- בבתי ספר, פארקים, גני ילדים וכו', בכל אותם מקרים, ככל ומציב האנטנות הסלולריות אינו פועל על פי דין, קיומן באותו המקום אינו חוקי וניתן להסירן ולקבל פיצוי בגינן בהתאם לנסיבות על מקרה ומקרה. באותה נשימה ניתן לציין את עקרון הזהירות המונעת אשר התקבל והשתרש במשפט הישראלי ומטרתו למנוע סיכון הציבור ככל ואין מחקרים המוכיחים כי פעולה מסוימת לא פוגעת בריאותית בגרים במרחב.

ניתן להגיש תביעות סלולר במישור הסרת אנטנות סלולריות וקבלת פיצוי בגינן לבתי המשפט ולמפקחים על המקרקעין בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

אישורן, לפני כשנה, של תקנות הנוגעות להסדרתן של אנטנות סלולריות במרחב במסגרת תקנות התכנון והבנייה שנקבעו על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת הינן תוואי מסוכן. על פי עקרי התקנות שאושרו על ידי הועדה, כל חברה סלולרית תוכל להקים עד 10 מתקנים קטנים בשנה בהליך מזורז וללא צורך בקבלת היתר בנייה. התקנות שאושרו מגבילות ל-7 את מספר המתקנים שניתן יהיה להקים על אותו גג, כשלעניין זה יוחרגו גגות שגודלם עולה על 500 מטר.

אנטנות סלולריות דור 5

בנוסף, התקדמות ההיתרים להקמת מערכת של אנטנות סלולריות דור 5 במרחב הציבורי עשויה להגדיל את הסכסוך בין מציבי האנטנות הסלולריות במיקום מסוים, בין אם מדובר בחברות הסלולר, בעלי נכסים, עיריות ומועצות מקומית, לבין תושבים .קיימות מחלוקות רבות ומשמעותיות ברחבי העולם לגבי פריסת אנטנות סלולריות דור 5 וההשפעות הבריאותיות לקרינה הסלולרית המופקת מהן. יצוין, קרינה סלולרית הנפלטת מהאנטנות הסלולריות מסווגת בקהילה הבינלאומית כ"מסרטן אפשרי". הסכנות הבריאותיות והבטיחותיות מתפעול אנטנה סלולריות בטח ובטח מצבור של אנטנות סלולריות, פגיעה באיכות החיים, ביכולת לנצל את הנכס המצוי בקרבת אותן אנטנות סלולריות, בערכו ובשמו הטוב, מהווים את מנת חלקם של אלו המתגוררים בצמוד ובסמיכות למפגעים אלה.

פעולות משפטיות להסרת אנטנות סלולריות וקבלת פיצוי בגינן

אל משרדנו הגיעו לאורך השנים לקוחות פרטיים, ועדי בתים ונציגי שכונות אשר בין הסיבות לדרישותיהם היו חולי קשה של דיירי הבניין והשכונה.  טווח בטיחות הקרינה הסלולרית המצוי בישראל בעייתי במישורים שונים, הן במישור אופן החלתו, אופן חישובו ויעדיו. לראייה, קיימת ידיעה כי אותו טווח בטיחות הקיים בישראל למעשה בוחן את הפקת הקרינה על בסיס חום, כאשר בפועל, עלול להיגרם למצויים בקרבת אנטנות סלולריות נזק בריאותי ארוך טווח כתוצאה מקרינה, שאינו מבוסס על חום.

גילוי אנטנות סלולריות בקרבת אזורי מגורים ועבודה, לחלוטין אינה גזירת גורל וניתן להלחם בה משפטית בכדי להסיר את אותם מפגעים ולקבל פיצוי בגינם.

מעת גילוי אנטנה סלולרית ליד הבית, העסק או העבודה נדרש לפעול משפטית בהקדם. לאורך השנים הגיעו אל משרדנו לצורך ייעוץ וייצוג משפטי ועדי בתים, יחידים, משפחות, התאגדויות שכנים. משרדנו, המתמחה לאורך שנים בתחום ייחודי זה, נוחל לאורך השנים הצלחות רבות בדרישותיו להסרת אנטנות סלולריות ופיצויים בגין קיומן.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן