אנטנות סלולריות מעל מוסדות בריאותיים

אנטנות סלולריות מעל מוסדות בריאותיים וחינוכיים

הצבת אנטנות סלולריות מעל מוסדות

קיימים סוגים שונים של אנטנות סלולריות , בין היתר אנטנות מסוג תורן, מסוג עוקץ, מסוג משתפלת, מסוג מתקן גישה.

כל האנטנות מפיקות קרינה סלולרית לסביבתן. אותה קרינה המוגדרת על ידי ועדה של ארגון הבריאות העולמי כ"מסרטן אפשרי".

הצבת אנטנות סלולריות מעל מוסדות מצריכה עמידה בתנאים ואישורים שונים הקבועים בחוק ובפסיקה הישראלית. ככל ואנטנה סלולריות הוצבה ללא אישורים ובניגוד לחוק או לפסיקה, ניתן לפעול משפטית באופן מיידי להסרתה ולקבלת פיצוי בגינה.

לעיתים קרובות נשמעות טענות בדבר קיומן של אנטנות סלולריות על גגות של בתי חולים, בתי אבות, מוסדות לקשישים ולהבדיל, בתי ספר וגני ילדים. לכל אלו יש בסיס אחד דומה- אוכלוסיות חלשות מבחינה בריאותית. דהיינו, אותם שוכני מקומות אלו הינם לרוב ועל פי מחקרים רפואיים רבים, בעלי מערכות חיסון חלשות יותר מהנורמה.

אותם בעלי נכסים המקבלים כספים באופן חודשי עבור השכרת השטח בבעלותם לחברות הסלולר לצורך הקמה ותפעול אנטנות סלולריות, מנהלים למעשה עסק לכל דבר ועניין.  הצבת אנטנות סלולריות מעל מוסדות גורמת לנזקים רבים למצויים בסביבתן. הימצאותו של נכס בקרבת אנטנות סלולריות גורמת לירידה בערכו, קיימת פגיעה ביכולת הגרים בסמוך לנצל את הנכס שלהם, קיים חשש בריאותי אמיתי ומוחשי מקרינה סלולרית והשפעותיה הבריאותיות על הנחשפים אליה, קיים חשש גדול מנזק בטיחותי שעלול להיגרם לסובבים לנוכח קיומו של חשמל רב הנדרש לצורך תפעול אנטנות סלולריות, נזקים אלו ועוד רבים אחרים מהווים את הביטוי לנזקים הנגרמים עקב הצבתן של אנטנות סלולריות במרחב.

בתי חולים, מרכזי סיעוד, בתי אבות ולהבדיל בתי ספר וגני ילדים, בכל הנוגע למקומות אלו נדרש לנהוג זהירות מוגברת לאור אופי השוהים במקום. עקרון "חובת הזהירות המונעת" הינו עקרון הנטוע בחוק ובפסיקה הישראליים ונדרש לנהוג על פיו ולאורו. העובדה כי קרינה סלולרית  הינה בעלת סיכונים בריאותיים ומוגדרת כאמור על ידי הועדה המיוחדת של ארגון הבריאות העולמי כ"מסרטן אפשרי", ממחישה את הזכות המובהק לפעול כנגד אנטנות סלולריות במרחב.

הצבת אנטנות סלולריות מעל מוסדות ליד הבית, ליד המוסד הבריאותי או החינוכי, בטח ובטח מספר אנטנות סלולריות כאלו המפיקות קרינה סלולרית מסוכנת, מאפשרות לפעול ולדרוש את הסרתן.

העובדה כי פעמים רבות מגלים רבים כי אנטנות סלולריות מצויות בקרבתם ומעל מרכזים בריאותיים, בתי ספר או בתי אבות, אינה סוף פסוק ומאפשרת בהחלט לפעול משפטית.

ניתן לפנות אל בית המשפט בדרישה להסירן ולקבל פיצוי בגינן בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה. הגשת תביעה לסילוק אנטנות סלולריות הינה לרוב בדמות צו לבית משפט.

כמו כן, ככל ומתקיני האנטנות הסלולריות עושים שימוש ברכוש המשותף של הבניין ללא היתר, או לחילופין פעולתם בשטח המשותף פוגעת באיכות חייהם של הסובבים, בערך הנכס, במוניטין שלו ובשמו הטוב, ניתן להגיש תביעה כספית בבית המשפט לקבלת פיצוי בגין נזקים אלו שנגרמים לנוכח קיומן של אנטנות סלולריות באותו המרחב.

לפתח משרדנו הגיעו לאורך השנים מקרים רבים אשר בבסיסם טענות כנגד קיומן והצבתן של אנטנות סלולרית על גגות של מבני בריאות, בתי אבות, גני ילדים ובתי ספר, לאורך השנים זכה משרדנו להצלחות רבות בהתמודדות עם אותן אנטנות סלולריות, הסרתן וקבלת פיצוי בגינן.

משרדנו הינו בעל מומחיות מקצועית ארוכת שנים בתחום דיני סלולר ובתחום תביעות סלולר, לאורך השנים משרדנו זכה להצלחות רבות בכל הנוגע להסרת אנטנות סלולריות במישור הפרטי והציבורי. משרדנו מייצג דרך קבע ולאורך השנים ועדי בתים, יחידים, ארגוני שכונות וחברות אשר דורשים את הסרת האנטנות הסלולריות מקרבתם ומסביבתם.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן