דיני נזיקין

רשלנות נזיקית

משרדנו מטפל לאורך השנים בתביעות הנוגעות לרשלנות אשר גרמה לנזק לאחר.

משרדנו מטפל בקשת רחבה של מקרים אשר בבסיסם התנהלות רשלנית שגרמה לנזק לאחר. ניתן למנות קשת רחבה של מקרים הנוגעים להתרשלות נזיקית כהתרשלות במקום עבודה אשר גרמה לנזק לצד שלישי שאינו עובד החברה, התרשלות של עיריות ומועצות מקומית בדמות פציעות או חבלות עקב בורות במדרכה, מדרכות חלקות, ליקויי בטיחות ציבוריים, פגמים בגני משחקים ובמגרשי ספורט, אחריות מעבידים לבטיחות מקום העבודה, בין אם מדובר במפעל, חדר כושר, נזקים שנגרמו במכון קוסמטיקה עקב טיפול לקוי, ליקויים בטיחותיים באתרי בנייה.

משרדנו בעל ניסיון רב ומוכח בתחום הרשלנות הנזיקית. משרדנו מייצג לאורך השנים את לקוחותיו בפני ערכאות משפטיות שונות, מוסדות מדינתיים בתביעות נזיקין הנוגעות לרשלנות. לפתח משרדנו מגיעים לקוחות אשר ניזוקו עקב אירוע שנגרם להם. בסיס הנזק שנגרם הינו רחב ותלוי מקרה ומקרה. בין היתר ניתן למנות נזקים במישור הכספי, במישור הפיזי- בריאותי, במישור הממוני- רכושי, במישור התפקודי, במישור שם טוב והמוניטין.

משרדנו מייצג את לקוחותיו, יחידים, קבוצות, בעניינים הנוגעים לרשלנות, כנגד גורם האחראי לנזק כדוגמת עיריות, מועצות מקומיות, קבלנים, מנהלי עבודה, מכוני כושר, דיירים ושכנים, חברות סלולר, מעבדות סלולר,בעלי חנויות, מפעלים.

משרדנו מלווה את לקוחותיו באיתור מקדים של הגורם האחראי לנזק ובאיסוף החומר המשפטי והרפואי הנדרש. לאחר איסוף החומר הנדרש, משרדנו פועל להגשת תביעה וניהולה באופן המקצועי והאיכותי ביותר, תוך שימת דגש על יחס אישי וזאת עד לקבלת התוצאה המיטבית עבור הלקוח.

תביעות רשלנות נזיקית לחברות

משרדנו מייצג בתביעות רשלנות נזיקית גם חברות אשר נפגעו כתוצאה מרשלנות המדינה או גוף ציבורי אחר. פגיעות אלו מאופיינות, בין היתר, בנזק ממוני, תפקודי ובשמה הטוב של החברה שנפגעה. בין היתר ניתן למנות התרשלות במתן היתרים של רשות או גוף סטטוטורי אשר הובילה לנזק לחברה, התרשלות בהזרמת שפכים בניגוד לדין, אשר הובילה לנזק לחברה.

הגשת תביעות העוסקות ברשלנות נזיקית מוגשות לבתי המשפט השונים בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה, עילות התביעה והסעד המבוקש בה.

למשרדנו הידע והניסיון המוכחים לצורך ניהולה המיטבי של תביעת רשלנות נזיקית עבור לקוחותינו.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן