דיני סלולר

ייבוא סלולר וציוד תקשורת

משרדנו מטפל משפטית בעניינים הנוגעים לתחום המסחר הבינלאומי בדגש על ייבוא מסחרי של מכשירים וציוד סלולרי ותקשורת ארצה.

ייבוא ציוד סלולרי ותקשורת ארצה תפס תאוצה בשנים האחרונות. רבים פועלים לייבוא ציוד סלולרי ותקשורת מארצות זרות.

קיים הבדל בין ייבוא פרטי של ציוד סלולרי ותקשורת לצרכיו האישיים של המייבא לבין ייבוא ציוד סלולרי ותקשורת לצורך מכירתם ושיווקם בישראל. כל אחד ממישורים אלו הינו בעל מאפיינים שונים, ייבוא אישי של ציוד סלולר ותקשורת מצריך הוראות ואישורים מסוימים מהמשרדים המוסמכים, ייבוא ציוד סלולרי ותקשורת לצרכי מכירה ושיווק מסחריים מצריך, באופן טבעי, היתרים שונים בתכלית, אישורים ועמידה בחוקים ותקנות ייבוא ישראליות.

בשנים האחרונות חל שיפור בתנאי הייבוא הסלולרי והתקשרות לישראל הן במישור האישי והן במישור המסחרי וזאת לנוכח הדרישה ההולכת וגוברת לייבוא מוצרי סלולר מארצות זרות. אולם, עדיין נדרשת עמידה בתנאים ברורים ולעיתים נוקשים, לצורך קבלת אישור לייבוא מוצרי סלולר על בסיס מסחרי ואף פרטי, בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

ליווי משפטי מקיף ליבואני ציוד סלולר  ותקשורת

ייבוא ציוד סלולרי ותקשורת לצרכי שיווק ומכירה מסחריים, מצריך ליווי משפטי רציף ומקיף, הן במישור הסלולרי והן במישור המסחר הבינלאומי ועמידת המייבא בתנאים שנקבעו על ידי רשויות המדינה.

משרדנו, המתמחה באופן ייחודי לאורך שנים בתחום הסלולר, מעניק ליווי משפטי רחב ומקיף לאלו המבקשים לייבא ציוד סלולר ותקשורת מארצות זרות לישראל.

משרדנו מטפל במסמכים הנדרשים על ידי רשויות המדינה, בהכנת מכתבי פנייה בינלאומיים לחברות זרות ככל הנדרש. בנוסף, משרדנו מייצג את לקוחותיו מול ערכאות שיפוטיות ככל ונדרשת הגשת תביעת סלולר עקב אי קבלת בקשה לייבוא. אותן תביעות סלולר מוגשות לערכאות השונות בהתאם לנסיבות המקרה.

לאורך השנים משרדנו מלווה משפטית חברות הפועלות במישור הסחר הבינלאומי בהצלחה רבה ומוכחת.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן