דיני סלולר

ליווי משפטי שוטף לחנויות ורשתות סלולר

משרדנו מלווה משפטית באופן שוטף, בהצלחה רבה לאורך השנים, חנויות ורשתות סלולר בגדלים שונים ברחבי הארץ.

למשרדנו, העוסק לאורך שנים בתחום הייחודי של דיני סלולר, הידע וניסיון המוכחים בליווי משפטי לחנויות ורשתות סלולר, החל מרגע הקמתם ועד לשלב התפעול הרציף והשוטף.

מאפייני חנויות ורשתות סלולר אינו תואם חנויות ורשתות אחרות. נדרש עבור אלו ליווי משפטי לחנויות ורשתות סלולר בשיטה ייעודית וייחודית המשלבת את מישור הסלולר, עם מישור האזרחי, חוזי. משמע, לצורך תפעול מיטבי של חנויות ורשתות סלולר נדרש ידע משפטי סלולרי יחד עם ידע משפטי אזרחי מסחרי. שילוב של אלו מעניק לחנות/רשת את הטיפול המשפטי המיטבי ביותר לצורך תפעולה התקין.

משרדנו מעניק ליווי משפטי ("ריטיינר") לחנויות סלולר קטנות כגדולות ורשתות סלולר,  מקיף וכולל לקשת רחבה של עניינים משפטיים הנדרשים להן, הן במישור ההקמה והן במישור התפעולי הרציף.

חנויות ורשתות סלולר נדרשות לפעול במישורי תחום הסלולר במקביל למישורים אחרים המאפיינים בתי עסק. לצורך כך, נדרש כי לחנות/רשת הסלולר יהא ליווי משפטי רציף ומקיף לצורך הקמתה ותפעולה הרציף.

משרדנו מעניק ליווי משפטי רציף ומקיף במישור הסלולרי לרבות הכנת חוזים סלולרים מול לקוחות החנות או הרשת בהתאם למאפייני החנות/הרשת, הכנת חוזי מעבדת סלולר, התאמת חוזים סלולרים לאתר האינטרנט של החנות/הרשת, ליווי משפטי לצורך עמידה בהוראות משרד התקשורת באשר ליבוא מכשירי סלולר, עמידה בתנאים הנדרש לצורך הקמת מאגרי מידע וכן טיפול משפטי בכל צורך משפטי בתחום הסלולר הנדרש לחנות/לרשת.

ליווי משפטי לחנויות ורשתות סלולר

בצד הליווי המשפטי במישור דיני סלולר, משרדנו מטפל באופן שוטף בצרכים המשפטיים הכלליים של החנות/הרשת לרבות כתיבת מכתבי התראה ללקוחות שהפרו התחייבות, הגשת תביעות בבתי משפט לתביעות קטנות, טיפול משפטי במישור דיני העבודה מול עובדים, עריכת חוזי התקשרות מול צדדים שלישים כספקים, משכירים, חתימות ואימותי טפסים הנדרשים מטעם גופים ורשויות מוסמכות, הגשת המחאות שחזרו ללשכת ההוצאה לפועל וכל נושא משפטי אחר המגיע לפתחם של לקוחותינו.

משרדנו מעניק ללקוחותיו את השירות המשפטי הטוב, המקיף והמיטבי ביותר. הליווי המשפטי של משרדנו הינו ייחודי בשילובו של תחום הסלולר עם תחום האזרחי-מסחרי המאפיין את לקוחותינו- חנויות ורשתות סלולר.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן