דרישת תשלום ללא הוכחות

לאורך השנים הגיעו למשרדנו רבים אשר טענו טענה דומה לפיה חברות הסלולר מסרבת לספק להם נימוקים והסברים לגבי החוב ומרכיביו. בכך שחברות הסלולר מסרבות להסביר ללקוח מוחלש מהם מרכיבי החוב, הן למעשה מציבות את הלקוח בפני אין אונים ומבלי יכולת לדעת את מקור החוב המבוקש. מצב שכזה, בו צד מוחלש להסכם אינו חשוף לכל הפרטים הנוגעים אליו המצויים אצל הספק אינו חוקי ומהווה הפרת הסכם בין הצדדים.

חברות הסלולר מחויבות על פי החוק ותנאי ההסכם בין הצדדים לפרוס בפני צד שני להסכם את מכלול המידע הקשור אליו. העובדה שחברות הסלולר מחזיקות את המידע לגבי הלקוח וגובות סכומי כסף מדי חודש, בעוד הלקוח המוחלש אינו מחזיק את המידע אצלו, יוצרת אחריות מוגברת לחברות הסלולר לנהוג בזהירות והוגנות כלפי הלקוח שמהווה צד להסכם אולם, לעיתים קרובות לא כך קורה.

כתוצאה מכך שחברות הסלולר מסרבות למסור את המידע הנדרש, רבים עומדים בפני שוקת שבורה ונאלצים לשלם סכומים של אלפי שקלים ואף מעלה מכך מדי חודש לחברות הסלולר מבלי לשמוע הסברים לגבי מרכיביו החוב.

פנייה אל בתי המשפט באמצעות תביעות סלולר בדרישה לקבל את המידע לגבי מרכיבי החוב הנדרש וכן פיצוי עבור התנהלות חברות הסלולר הינה דרך המלך בהתמודדות מול הפרות הסכם שכאלו.

תביעות סלולר, ככל תביעה, מוגשות לבתי המשפט בהתאם לסדרי הדין. תביעות סלולר רבות אשר הוגשו באמצעות משרדנו לאורך השנים הסתיימו בזכייה נחרצת והיוו אבן שואבת לתביעות סלולר נוספות. הגשת תביעות סלולר לבתי המשפט מצריכה בניית טיעונים משפטיים והוכחות תואמות בכתבי הטענות, אשר מבוצעים על ידי עורכי הדין של המשרד.

מלבד יכולתו של התובע לדרוש את קיומו או ביטולו של ההסכם בהתאם לנסיבות המקרה, יכול האחרון לדרוש פיצויים מחברת הסלולר לנוכח התנהלותה והפגיעה בו.

אי מסירת מידע הקשור להסכם ההתקשרות הינה בלתי מקובלת ועשויה לגרום לנזקים רבים, כספיים ותפקודיים. למשל חברה הכורתת הסכם התקשרות עם חברת הסלולר ביחס לעשרות מכשירי סלולר ותכניות שימושים נלוות. אי מסירת מידע רציף לגבי גבייה חודשית עבור אותם מכשירים ותוכניות עשויה לגרום לחברה לשלם מדי חודש סכומי כסף גבוהים ומופרזים לחברת הסלולר שלא בצדק ואף לפגוע תפקודית בהתנהלות החברה ובכיסה.  מובן שאי מסירת מידע רציף ביחס לגבייה פוגע גם בלקוחות פרטיים אשר משלמים תשלומים מופרזים מדי חודש בניגוד לתנאי ההסכם.

מלבד אי מתן הסברים לגבי מרכיבי החוב, נתקלים רבים גם בסירוב של חברות הסלולר לשלוח את הסכמי ההתקשרות שנחתמו בין הצדדים. נורמה זו מנוגדת גם היא לחוק ואינה מקובלת כלל וזאת  מכוח העובדה כי צד להסכם זכאי באופן מוחלט לקבל את הסכם ההתקשרות עליו הוא חתום עם חברת הסלולר וזכות זו מעוגנת בחוק.

העובדה שרבים אינם מקבלים עותק של הסכם ההתקשרות לאחר חתימתם מציבה אותם בפני שוקת שבורה וללא יכולת לבדוק את תנאי ההסכם ולהוכיח הפרות המתקיימות כנגדם על ידי חברות הסלולר.

תביעות סלולר ניתנות להגשה ככל וקיימת הפרת חוק כלפי צד להסכם. ככל וחברות הסלולר גובות סכומי כסף מופרזים המנוגדים להסכמי ההתקשרות, מסתירות מידע ולא מאפשרות ללקוח לבחון את תנאי ההסכם, מתקיימים התנאים להגשת תביעות סלולר.

ברור כי פנייה אל בית המשפט להגשת תביעות סלולר מהווה את דרך המלך להתמודדות עם חברות הסלולר והפרותיהן את החוק.

לאורך השנים עוסק משרדנו בתחום הייחודי של תביעות סלולר על רבדיו השונים והסבוכים. משרדנו מתמחה בתחום ייחודי זה של תביעות סלולר ונזיקין ובעל הצלחות רבות וניכרות בתחום זה לטובת ציבור לקוחותיו הגדול.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן