תביעות נגד חברות סלולר

הקלטת שיחות בסלולרי

רבים עורכים את הסכמיהם עם חברות הסלולר באמצעות שיחות טלפון. דהיינו הסכם ההתקשרות אינו נכרת במעמד פרונטאלי של הצדדים תוך קבלה מיידית של עותק מהסכם ההתקשרות עליו חתם הלקוח אלא נכרת באמצעות עסקת מכר מרחוק, אל מול נציג טלפוני בלתי מוכר. בשל כך יש לשמור על משנה זהירות בכל הנוגע להסכם התקשרות, בין אם גדול ובין אם קטן.

הסכמי התקשרות בסלולר הנעשים מרחוק

הסכמי התקשרות שנעשים מרחוק, דהיינו טלפונית, מהווים נתח נרחב ומשמעותי מסך הסכמי ההתקשרות הסלולרים, בין אם מדובר בהסכם התקשרות לקניית מכשירים או שירות או בהסכמי המשך.

ברבות מהפעמים בהם מתבצעים עסקת מכר או כריתת הסכם התקשרות בשיחת טלפון בין נציג חברת הסלולר ללקוח, לא מקבל הלקוח את פרטי הסיכום לידיו ולמעשה נותר מקופח לנוכח היותו צד להסכם אשר אינו מחזיק בידיו את ההסכם עליו סיכם ומשכך אינו יכול לעיין בו.
מקרים שכיחים יותר הינם כאשר במהלך התקשרות בין הצדדים נערכות שיחות טלפוניות רבות בין לקוח לחברת הסלולר. באותם מקרים נקבעים סיכומים משמעותיים וקריטים להמשך ההתקשרות כאשר בפועל לא קיים ללקוח תיעד לאותם סיכומים מאחר ולעתים קרובות הללו אינם נמסרים לו.

מצב דברים זה בלתי תקין ובעייתי ביותר עבור הלקוח. לקוח אשר נדרש להוכיח טענותיו כלפי חברת הסלולר כבול למעשה באופן בלתי חוקי בכבליה של חברת הסלולר אשר אינה מוכנה למסור ללקוח את השיחה הטלפונים המוקלטת אשר עומדת בבסיס טענותיו.

פעמים רבות מפנים נציגי חברות הסלולר את לקוחותיהם אשר להם טענות כנגד חברת הסלולר אל בתי המשפט לקבלת אותה שיחה מוקלטת.

לעיתים קרובות ניתנים על ידי נציגים טלפונים של חברות הסלולר הבטחות ולעיתים נערכים סיכומים בין הצדדים אשר משפיעים באופן גורף על ההתקשרות בין הצדדים ונוגעות לסך של אלפי שקלים מדי חודש ואף יותר מכך.

החוק קובע כי חברות הסלולר מחויבות לתת ללקוח לעיין בשיחה המוקלטת. כאמור,בנוגע למסירת הקלטת השיחה המתבקשת, חברות הסלולר מסרבות בתוקף למסור וכאמור שולחות אל הלקוח לבקש את ההקלטה בבית המשפט.

חשוב לציין שאי מסירת הקלטת שיחה טלפונית בה נערכו סיכומים בין הצדדים, בטח ובטח סירוב למסירת ההקלטה על אף בקשת הלקוח, בין אם מדובר בהסכם התקשרות בסיסי ובין אם בהסכמי המשך, אינה חוקית, אינה עומדת בתנאי הדין ומאפשרת הגשת תביעות סלולר במישור ייחודי זה.

תביעת חברות הסלולר בבית משפט

תביעות נגד חברות סלולר אשר מוגשות לבתי המשפט השונים בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה מהוות את המוצא הנכון להתנהלות לא תקינה של חברות הסלולר הגורמת לנזקים ללקוח במישורים רבים ובין היתר הכספי, הנזיקי, התפקודי והשם הטוב.

לחברות הסלולר קיים כוח ניכר ביחס ללקוח המוחלש. דהיינו, הצדדים בהסכם אינם שווים. יכולתן של חברות הסלולר לא להמציא שיחות מוקלטות ללקוח בהן השתתף הלקוח עצמו וכרת הסכמים עם נציגי חברת הסלולר הינה דוגמא אחת לכוח המצוי ברשותן של אותן חברות. מניסיון משרדנו ניתן לומר כי תביעות סלולר מאפשרות להוכיח את טענות הלקוח כנגד חברות הסלולר באופן המיטבי והצודק ביותר.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן