זיוף חתימה בהתקשרות עם חברת סלולר

מקרים רבים המגיעים למשרדנו ונוגעים לתביעות סלולר, עוסקים בזיוף חתימה במעמד ההתקשרות אשר גורם לשימוש בלתי מורשה בשמו של אותו אדם שחתימתו זויפה.

מעמד ההתקשרות בו נכרת הסכם התקשרות בין הצדדים וכן כל הסכם לקבלת ציוד או שירותים, בין אם מתבצע פרונטאלית או טלפונית, מחייב את חברת הסלולר לבדוק את העומד מולה , האם אותו אדם מבין את פרטי ההסכם והאם חתימתו תואמת למסמכי הזהות אשר הוצגו לנציג חברת הסלולר באותו המעמד.

קיימת חובה חוקית של חברות הסלולר לברר פרטים אלו וזאת בכדי למנוע חיובים שלא על דעתו של אותו אדם וללא הרשאתו, ולעיתים אף למנוע התחזות ועוקץ.

מהן השלכות זיוף חתימה

השלכות זיוף חתימה בהסכמי התקשרות הינן לעיתים מרחיקות לכת. חתימה מאפשרת למעשה את קיום ההסכם ובכלל זה רכישת ציוד רב, שימושים רבים ובלתי מבוקרים, ביצוע פעולות שונות, כגון ביצוע הטרדות טלפוניות וכו'. פעולות אלו מהוות הפרות חמורות הן על בסיס הדין האזרחי וכן על בסיס הדין הפלילי.

רבים מגלים בדבר שימוש לא מורשה בשמם ורכישת ציוד ושימושים על חשבונם, רק לאחר זמן ולאחר שכבר נעשה שימוש בלתי מורשה. מיד עם גילוי החיובים הבלתי מורשים יש לפנות בהקדם בדרישה לביטול ההסכם ולפיצויי בעבור הנזק שנגרם. ככל ומודעים לקיומו של חיוב לא מורשה ולא פועלים בנדון, הדבר אינו עומד לזכות אותו אדם שחתימתו זויפה אך לא פעל במועד.

מניסיון משרדנו עולה כי זיופי החתימה מתבצעים לעיתים על ידי נציגי חברות הסלולר עצמם,במטרה לקדם עסקה, חברים ומשפחה קרובה. כמו כן, קיימים מקרים בהם זיוף החתימה נובע מפעולת עוקץ אשר מטרתה שימוש רב בשירותי חברת הסלולר, רכישת ציוד יקר כאשר התשלום מתבצע מחשבונו של הנעקץ וללא ידיעתו כמובן. רובם ככולם של המקרים המפורטים, מתרחשים עקב הפרות חמורות של חובת זהירות של נציגי חברות הסלולר, פעולות לא מורשות של אותם הנציגים הפועלים בניגוד להוראות החוק וכן של אותם אנשים אשר ביצעו עסקה בשמו של אדם אחר.

זיוף חתימה עלול לגרום לאותו אדם אשר חתימתו זויפה לנזקים חמורים ורבים. הן כספיים עקב רכישת ציוד ושימושים על חשבונו וללא הרשאתו, הן תפקודיים עקב חיובים רבים היורדים ומערערים את חשבונו של אותו אדם שחתימתו זויפה והן במישור הפגיעה בשמו הטוב עקב פעולות בלתי מורשות של אחרים בשמו.

ניסיון המשרד מלמד כי הנזקים הנגרמים עקב שימוש בלתי מורשה בשמו של אדם או בחשבונו, באמצעות זיוף חתימתו הינו רב וחמור ומשפיע הן על אותו האדם שחתימתו זויפה והן על הסובבים אותו.

תביעות סלולר לגבי זכויות לקוח אשר הופרו

תביעות סלולר בעניינים אלו נוגעות לעתים גם להפרות שהמתקיימות לגבי מסירת עותק מהסכם ההתקשרות או מהסיכומים, ללקוח. קיימת חובה חוקית לחברה למסור עותק מההסכם או מהסיכומים שנעשו, ללקוח. כפי שנדרש לקבל את הסכם ההתקשרות במעמד קבלת משכנתא מהבנק, רכישת רכב, כך גם לגבי תחום הסלולר.

באמצעות תביעות סלולר לבתי המשפט ניתן לעמוד על אותן הזכויות שנפגעו.

תביעות סלולר בדמות דרישה לביטול הסכם המבוסס על חתימה מזויפת וקבלת פיצויים בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה הינן נדרשות במקרים מעין אלו.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן