תביעות סלולר

חשיבות המספר הסלולרי

חברות סלולר שולטות ברבדים שונים של חיינו.לכל משפחה קיימים מספר מכשירים סלולרים. המספר הסלולרי שניתן ללקוח על ידי חברת הסלולר הינו רובד חשוב ומשמעותי ביותר בכל הנוגע להתקשרות בין לקוח לחברת הסלולר.

לעיתים, מספר סלולרי הינו בעל משמעות מכרעת ללקוחת בין אם מסיבות מסחריות, עסקיות ובין אם מסיבות אישיות. חברות הסלולר המספקות את המספרים ללקוחותיהן, אחראיות על מסירתם והטמעתם עבור כל לקוח ולקוח.

אולם, לעיתים קרובות מגיעות אל משרדנו טענות חמורות של לקוחות חברות סלולר אשר טוענים  לאי קבלת מספר שהזמינו ושהובטח להם, לקיחת מספר מלקוח ללא כל התראה וללא הסכמתו, אי שמירה על מספר בניגוד למובטח.
התנהלויות אלו של חברות הסלולר פוגעות באופן משמעותי בלקוחות רבים בכל הנוגע לקבלת ושימור מספר סלולרי עבורם.

דהיינו, לקוחות רבים בוחרים להתקשר עם חברת הסלולר כזו או אחרת או להתניידות ממנה בהתאם למספר הסלולרי שניתן להם, אותו מספר לעיתים מהווה את פניו של העסק שבבעלותם, בעל חשיבות אישית, כלכלית ותפקודית.

בין אם התנהלות חברות הסלולר נעוצה בהתרשלות או בכוונת מכוון, אי עמידתן בהבטחותיהן לגבי שימור או קבלת מספר סלולרי ללקוח מהווה , ככלל ובהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה, הפרת הסכם וגורמת לנזקים רבים ללקוח.

אדם, אשר בידיו מספר זהב או מספר החשוב לעסקו או לחייו הפרטיים נותן אמונו המוחלט בחברת הסלולר אולם לעיתים קרובות נציגי אותן חברות מפרים בשיטתיות את הסיכומים בין הצדדים, לא מספקים ללקוח את שסוכם לגבי המספר או לחילופין מבצעים ללא אישור או היתר, ניוד של מספרו. בכך נגרמים לאותם מתלוננים נזקים רבים , במישור הכספי, התפקודי, בשם הטוב ובמוניטין.

עסק אשר מסתמך על מספר סלולרי מסוים לאורך שנים אולם לפתע אותו מספר מנויד ללא הסכמתו וללא ידיעתו, נפגע משמעותית מכך, לקוח אשר הסתמך לחלוטין על הבטחת נציג לפיו יקבל מספר נייד מסוים אך בפועל לא קיבל מספר זה, נפגע משמעותית, לקוח אשר שמר לאורך שנים על מספרי זהב שברשותו, כשלפתע נודע לו כי חברת הסלולר השתמשה באותם מספרים השייכים לו, נפגע משמעותית. אלו הן דוגמאות בודדות בלבד להפרות שנתקבלו במשרדנו לאורך השנים.

ניתן להגיש תביעות סלולר ככל והתקיימו הפרות בעניינים אלו. תביעות סלולר מעין אלו מוגשות בבתי המשפט השונים בהתאם לסעדים שונים בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה- יתכן ועל סמך נסיבות מסוימות יוגש צו לבית משפט המורה על קיום עסקה או ביטולה, יתכן והתביעה תהא במישור הכספי, נזיקי.

המשותף לכל תביעות סלולר אלו הינו העובדה כי למתלוננים נגרמו נזקים לנוכח הפרות חברות הסלולר את הסיכומים בין הצדדים הנוגעים לשיוך מספר סלולר ללקוח, בין אם מדובר כאמור, באי שמירה על מספר, ניוד ללא היתר, אי קיום הבטחה לקבלת מספר זהב.

לפתח משרדנו הגיעו לאורך השנים מקרים רבים הנוגעים לנזקים שנגרמו ללקוחות חברות הסלולר עקב אי קבלת מספר זהב, על אף שסוכם על כך, ניוד מספר ללא ידיעתם, אי שמירת מספר סלולר חשוב.  משרדנו, המתמחה בתחום ייחודי של תביעות סלולר, פעל במישורם המשפטיים השונים בכדי להבטיח את זכויות לקוחותינו וזכה להצלחות רבות מספור.

קיימים מישורים הנוגעים לזכיינים של חברות הסלולר. במשרדנו נתקבלו מקרים רבים בהם חברות הסלולר הפרו הסכמים עם זכיינים שלהם, במישור שמירה על מספרים וקבלתם. העובדה כי חברת הסלולר מחזיקה באמתחתה מספרי סלולר אינה מאפשרת לה לנהוג בניגוד לחוק ותוך הפרת סיכומים עם לקוח. ככל והדבר אכן מתרחש ואותו לקוח אינו מקבל את שסוכם עימו, ניתן כאמור להגיש תביעות סלולר בהתאם לכל מקרה ומקרה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן