חשיפה לאנטנות סלולריות

רבים מתגוררים ועובדים בסמוך לאנטנות סלולריות ומתקני גישה סלולרים. מגורים ועבודה בקרבת אתרים המפיקים קרינה סלולרית פוגעת במישורים שונים באלו המתגוררים ועובדים בסמוך לאותם מפגעים.

אנטנות סלולריות ליד הבית פוגעות משמעותית באיכות החיים של המתגוררים בסמיכות אליהן. תדמית הבניין בו מצויות אנטנות סלולריות או המצוי בקרבת אנטנות סלולריות בעייתית, קיים קושי ביכולת למכור את אותו הנכס, לעיתים קרובות הסכום שיתקבל עקב מכירת נכס כזה יהא נמוך בעשרות אחוזים מנכס זהה אשר בקרבתו או בצמידות אליו לא מצוי מפגע בדמות אנטנה סלולריות או חוות אנטנות סלולריות.

קיים חשש פסיכולוגי ממגורים בקרבת אנטנות סלולריות לאור הסכנות הטמונות מחשיפה לקרינה המופקת מהן. לאור זאת, קיימת פגיעה בניצול הנכס עקב בחירתם של רבים שלא לשהות בשטח דירתם הקרוב למפגע.  לעיתים קרובות חברים נמנעים מלהגיע לביקור עקב הפחד משהיה בסמוך לאתרי שידור סלולרים. בנוסף, העובדה כי עבור שימוש באנטנות סלולריות ומתקני שידור סלולרים נדרש חשמל רב ורציף, מעלה חשש אצל המתגוררים בקרבתם מהסכנות הבטיחותיות הכרוכות משימוש בחשמל רב שכזה.

יתרה מכך, קיימת סכנה בריאותית משהיה בקרבת אנטנות סלולריות. ועדה מטעם ארגון הבריאות העולמי קבעה עוד בשנת 2011 כי קרינה סלולרית מהווה "מסרטן אפשרי". דהיינו, קיימת סכנה סבירה כי קרינה סלולרית בקרבת אזורי מגורים או עבודה עלולה לפגוע בבריאותם של אלו החשופים אליה. העובדה כי קיים טווח תקן ישראלי אינה מרגיעה. התקן הישראלי סובל מחסרונות רבים וקיימת מחלוקת לגבי תועלתו. למשל, התקן הישראלי בודק פגיעות בטווח הקצר כתוצאה מחום, בעוד שכלל לא נבדקות ההשלכות הבריאותיות בטווח הארוך בכל הנוגע להליכים הביולוגים שעלולים לפגוע בגוף האדם, מלבד החום.

קיימים סוגים שונים של אנטנות סלולריות, אנטנות עוקץ, אנטנות משתפלות, תורן, מתקני גישה סלולרים ועוד. המשותף לכל אותם אתרים הינו שכולם מפיקים קרינה סלולרית לסביבה וקיימות מגבלות משהיה בקרבתם.

הסכנה הטמונה באנטנות סלולרית מדליקה נורות אדומות ומצריכה את מקבלי ההחלטות להימנע מלאשר הקמתן בקרבת אזורי מגורים ועבודה. אולם בפועל, כל חברה סלולרית המעוניינת להקים אתרי שידור סלולרים, יכולה לעשות זאת. חלק מהאנטנות הסלולריות כמתקן גישה סלולרי, כלל אינן מצריכות יידוע ציבור ואישור של ועדת התיכנון והבנייה. בכך למעשה אנטנות סלולריות ומתקני שידור סלולרים צצים כל העת בסמוך לדירות מגורים, בנייני מגורים, בתים פרטיים באיזור מגורים וכן באזורי עבודה. לעיתים קרובות אותם מתקני שידור סלולרים מתגלים לאלו הגרים בקרבתם רק לאחר שכבר הוקמו ורק במקרה, עקב שיחה אקראית עם טכנאי, גילוי פיזי של אנטנה סלולרית פעילה וכוצ.

העובדים באזורי עבודה מצויים לעיתים בקרבת אתרי שידור סלולרים ואנטנות סלולריות. במקרים רבים אותם עובדים לא ידעו על קיומן של האנטנות הסלולריות בקרבת מקום מושבם ואותם מפגעים התגלו להם רק לאחר שהתחילו לעבוד. בעניינים מעין אלו וככל והמעסיק לא נעתר לבקשת עובד לעבור מקום או להתפטר מהעבודה עקב הרעת תנאים לנוכח מפגע בסמוך, ניתן לבקש סעד מבית הדין לעבודה וזאת בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

קיומה של אנטנה סלולרית לחלוטין אינו סוף פסוק. המתקין אנטנה סלולרית נדרש לעמוד בתנאים, היתרים וחוקים שונים. ככל ואותו מתקין לא עמד בכל אותם תנאים וחוקים, ניתן לדרוש מבית המשפט להורות על סילוק האנטנות הסלולריות וקבלת פיצויי בגינן.

הפניה הינה אל ערכאות משפטיות המתאימות לנסיבות העניין. יתכן כי בנסיבות העניין יופנה המקרה אל המפקח על המקרקעין באזור הרלוונטי, לחילופין נסיבות המקרה עשויות להוביל להגשת התביעה בבית המשפט.

משרדנו עוסק לאורך שנים בתחום הייחודי של הסרת אנטנות סלולרים ומפגעים שונים מאזורי מגורים ועבודה. משרדנו הינו המוביל בארץ בתחום זה ובעל הישגים רבים לאורך השנים. משרדנו מייצג ועדי בתים, התארגנויות שכנים, משפחות ובודדים בדרישתם להסיר ולסלק מפגעים ובכלל זה אנטנות סלולריות ומתקני שידור סלולרים מקרבת בתים ואזורי עבודה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן