אנטנה סלולרית

מתקני גישה סלולרים

מתקני גישה סלולרים מותקנים במקומות רבים ברחבי הארץ.  העובדה כי החוק קובע שאותם מתקני גישה אינם מצריכים היתרי בנייה מקלה על המתקינים להתקינם אף ללא יידוע הסובבים.

מתקני גישה סלולרים למעשה מורכבים מאנטנות סלולריות קטנות, שתיים בדרך כלל, אשר משדרות ופולטות קרינה ככל אנטנה סלולריות.

דהיינו, מתקני גישה סלולרים המכילים אנטנות סלולריות, מאיימים באותה מידה על הגרים בסביבתם.
יצוין כל מלבד קיומן של אנטנות סלולריות במתקן הגישה הסלולרי, מתקיים גם חדר חשמל המספק לאותן אנטנות סלולריות את החשמל הדרוש לצורך תפעולן ושידורן.

פנייה לבקשת עזרה ממשרד עו"ד נבו למפל

רבים פונים אל משרדנו בבקשה לפעול כנגד אותם מתקני גישה סלולרים  המכילים, כאמור, אנטנה סלולרית או אנטנות סלולריות ושהוקמו ללא ידיעתם והסכמתם, בצמוד ובסביבות דירות מגורים הממוקמות בבתי מגורים, גני ילדים, בתי אבות, בתים פרטיים ומקומות עבודה.

זאת ועוד, רבים פונים אל משרדנו בבהלה לאחר שגילו במקרה וללא הכנה מוקדמת כי בדירה הצמודה אליהם או בסמיכות אליהם פועלות אנטנות סלולריות בדמות מתקני גישה סלולרים אשר להם חדרי חשמל תומכים. אותם אלו שגילו אנטנות סלולריות ליד הבית שלהם חשים חששות רבים ומשמעותיים.

כאמור, קיים חשש רב של המתגוררים בסביבת מתקני גישה סלולרים מהשפעות קרינה סלולרית הנפלטת מהם. בעולם הרפואה קיימת הבנה כי אותה קרינה סלולרית מהווה "מסרטן אפשרי". זאת ועוד, אנשים חולים אשר מגלים את קיומן של אנטנות סלולריות בצמוד אליהם חוששים כי הקרינה הסלולרית תגביר את מחלתם.
מלבד זאת, קיימים חששות רבים במישור הבטיחותי לאור החשמל הרב הנדרש לצורך תפעולו של מתקן הגישה הסלולרי.
מישורים אילו יוצרים חששות ממשיים ופסיכולוגים משהיה בקרבת מתקני גישה סלולרים בהם מצויות אנטנות סלולריות. בכך, נפגעת איכות החיים של הגרים בסמיכות למפגע, יכולתם לנצל את הנכס, פגיעה במוניטין הבניין והדירה וירידת ערך הדירה.

לאורך השנים ייצג משרדנו בהצלחה רבה דיירים, וועדי בתים, התארגנויות שכונתיות בדרישתם להסרת האנטנות הסלולריות בדמות מתקני גישה סלולרים וקבלת פיצוי בגינם.

עמידה בחוקים ותקנות למקימי מתקני גישה סלולריים

מלבד היתר בנייה ממנו פטורים מקימי מתקני הגישה האלחוטיים, נדרשים הללו לעמוד בתנאים שונים של מגוון חוקים, תקנות ותוכניות מתאר. ככל ומתקיני מתקני הגישה סלולרים אינם עומדים בתנאי החוקים והתקנות, ניתן לפעול משפטית בכדי להסיר את מתקני הגישה האמורים ולקבל פיצוי בגינם, בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

אל מצב דברים חמור זה הצטרפו לפני חודשים אחדים נסיבות נוספות בדמות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת להקמת מספר מתקני גישה בבנין , עד ל- 7 בבנין רגיל ומספר גובה יותר על גג רחב יותר המאפיין בדרך כלל בנייני משרדים.

החלטה זו מעלה את הסיכון להגברת הסכסוכים משפטיים בין המתגוררים בסמוך למתקני גישה סלולרים לבין בעלי הנכס שהשכיר לחברות הסלולר את השטח בו מוצבים מתקני הגישה סלולרים, חברות הסלולר שהקימו את האנטנות ובהתאם לנסיבות המקרה גם העירייה.

ככל וקיומם של מתקני גישה סלולרים המורכבים כאמור מאנטנות סלולריות אינו חוקי, רצוי לפנות לערכאה השיפוטית המתאימה בהקדם האפשרי ולדרוש את הסעדים להסרתם של המפגעים ולקבלת פיצוי בגינם.

הערכאה השיפוטית אשר אליה פונים בדרישה להסרה ופיצוי תלויה בנסיבות שונות ובין היתר היכן מוקמים מתקני הגישה סלולרים המכילים אנטנות סלולריות.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן