תביעות סלולר

נזקים שמקורם בתקלות במכשירים הסלולריים

מכשירי סלולר מצויים בכיסים של כולנו. אותם מכשירי סלולר הממלאים פונקציות רבות ומגוונות- שיחות טלפון, גלישה באינטרנט וצפייה בשידורים דרך מסך המכשיר הסלולרי, גורמים לרבים להסתובב עם מכשיר הסלולר לאורך כל שעות היום או לכל הפחות ברובו.

כחלק מהיותו של מכשיר הסלולר  חלק בלתי נפרד מחיינו ומשגרת יומנו, טומן בחובו המכשיר גם סכנות.

מכשירי הסלולר פולטים קרינה כאשר הם פועלים. שימוש רב במכשיר הסלולר עלול לגרום לנזק בריאותי עתידי. סוגיה זו נמצאת במחלוקת רפואית בינלאומית באופן תדיר.

בנוסף, לעיתים המכשיר הסלולרי, בהיותו מוצר חשמלי לכל דבר ועניין, מתלקח ומתפוצץ. סיבות אלו נוגעות לעיתים לסוללה או למרכיבים נוספים במכשיר הסלולר, או לחילופן נוגעות למעבדות סלולר אשר ביצעו תיקון או טיפול רשלני למכשיר הסלולר החשמלי, אשר כתוצאה מכך, בנסיבות מסוימות, עלול להתקלח או להתפוצץ על גופו של הלקוח או ממש בידיו ועלול לגרום לו נזק גופני ונפשי.

משרדנו נתקל במקרים בהם מכשירי סלולר התלקחו וגרמו לנזק, גופני ונפשי למחזיקים בהם. כאמור, זהו מוצר חשמלי וטיפול לקוי בו מהווה רשלנות והפרת חובת זהירות של מעבדות הסלולר.

תביעות סלולר במישור התקלחות מכשיר סלולר הינן במישור הנזיקי והכספי.  לצורך הערכת הנזק שנגרם יש לקבל חוות דעת רפואית בעניין.

תביעות סלולר נוגעות גם למישור תקלות של מכשירי סלולר. מכשיר סלולר, ככל מכשיר חשמלי חשוף לתקלות. אולם, כאשר התקלה מצויה במכשיר סלולר חדש וגורמת לנזקים כדוגמת אי היותו של המכשיר מושבת, או לחלופין כאשר התקלות במכשיר הסלולר מתגלות לאחר שחזר ממעבדת הסלולר, דבר המעיד על טיפול רשלני ולא זהיר במכשיר, כל אילו מאפשרים להגיש תביעת סלולר הן במישור הנזק הגופני, הנזק הנפשי, ההפסדים הכספיים והתפקודיים.

ניתן למנות נזקים רבים אשר עלולים להגרם כתוצאה מתקלות במכשיר הסלולר- חוסר יכולת לנווט בשטח עקב חוסר קליטה של המכשיר, חוסר יכולת לצור קשר עם עובדים, מעסיקים, משפחה, מחיקת כל המידע המצוי במכשיר על ידי המכשיר עצמו. תקלות אלו ואחרות עלולות לגרום לנזקים רבים, במישור המשפחתי, התפקודי, הכספי והנזיקי.

תביעות סלולר מעין אלו מופנות ככלל אל חברות הסלולר ומעבדותיהם, מעבדות סלולר פרטיות או לכל גורם אשר אחראי למכשיר הסלולר ולתקלה שנגרמה לו.

לעיתים נגרמים נזקים למכשירי הסלולר עקב תקלה ביתית כדוגמת הפסקת חשמל, ירידת מתח. אלו מציבים את האחריות לנזקים הנגרמים לפתחם של בעלי המקצוע האחראים לכך בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

לעיתים, תביעות סלולר מופנות ליצרן עצמו, דהיינו תקלה בקנה מידה עולמי במכשיר הסלולר של יצרן מסוים מובילה לאחריותו לכל נזק שנגרם כתוצאה מהתקלה במכשיר. קיימים מקרים בהם יצרנים גדולים נתבעו כתוצאה מתקלה ידועה במכשיר הסלולר שיוצר על ידם.

תביעות סלולר המוגשות לבתי המשפט השונים בהתאם לכל מקרה ומקרה מהוות את הסעד המרכזי לנזקים הנגרמים עקב תקלות במכשירי הסלולר ומאפשרות לניזוקים לעמוד על זכויותיהם כנדרש ובצורה המיטבית.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן