אנטנות סלולריות

נזקי גוף עקב התרשלות עירייה

עיריות בישראל אמונות על שטחים נרחבים המצויים בתחום שיפוטן ושליטתן. באותם שטחים מצויים מקומות המיועדים לרווחת התושבים וניהול שגרת יומם.

קיימים סיכונים רבים במרחב הציבורי ועל האחראיות לכך, רשויות, לנהוג במשנה זהירות ותוך שימת לב תמידית ורציפה לכל שינוי או צורך בתיקון ליקוי או תקלה וזאת בכדי למנוע נזקים שיגרמו לשוהים באותם מקומות.

רבים מאיתנו חשופים לסיכונים במרחב הציבורי- מדרכות שבורות וחסרות, חורים במדרכות, העדר מעקה בטיחות במקומות גבוהים, מתקני משחקים מסוכנים ולא מתוחזקים, עמודים מסוכנים, העדר מעברי חצייה, סימון חסר על כבישים. כל אלו ואחרים עלולים לגרום לנזקים גופניים משמעותיים עקב נפילות, פגיעות ראש, שברים. אותן פגיעות גוף עלולות להיות משמעותיות ולהסב לאותו אדם נזק גופני רב, אחוזי נכות משמעותיים ופגיעה נפשית.

תביעות נזיקין נגד עירייה הינן דרך המלך במקרים בהם נגרם נזק גוף בשטח ציבורי השייך לרשות. לעיתים קרובות הנזק נגרם עקב התרשלות עיריות כאשר האחריות על אותו מקום מוטלת לפתחן. הרשלנות מקורה באי תחזוק מתקנים או דרכים, התעלמות מפניות של אזרחים לתיקון מדרכות, כבישים ומתקנים. כאמור, קיימת חובת זהירות מוגברת לעירייה בכל הנוגע לתחזוק השטחים שבתחום שיפוטה והגנה מפני פגיעות השוהים באותם מקומות.

תביעות נזיקין נגד עיריות מוגשות לבתי המשפט השונים בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה. לרוב, תביעות נגד עיריות בעניינים אלו נוגעות להתרשלותן אשר גרמה לנזקי גוף לאלו אשר נמצאו בשטח.

אל משרדנו הגיעו לאורך השנים מקרים רבים אשר עניינם נזקי גוף שנגרמו עקב רשלנות עירייה, בין אם המדובר במתקן משחקים שלא תוחזק כראוי וגרם לנזק לילד, בין אם מדובר בנפילה ברחוב ושבירת רגל לנוכח מרצפות תקולות ושבורות באמצע הרחוב שלא טופלו על ידי העירייה, בין אם מדובר בנזקי גוף עקב תאונות דרכים בעקבות שיבוש בכביש וחוסר תחזוקה שלו.

בכל אותם מקרים, המשותף הינו רשלנות של עירייה אשר גרמה לנזקים. יצוין כי לעיתים רבות האחראיות לנזק הינן העירייה או הרשות אולם לעיתים קשה לאתר את האחראי על הנזק שנגרם, אף אם התרחש בשטח ציבורי. כוונתי היא שלעיתים האחראים על שטחים ציבוריים ועל תחזוקתם מהווים שלוחות של העירייה או המועצה. העובדה כי אותם גופים אחראים בפועל על תחזוק השטח, אינו גורע כלל מאחריותה של העירייה אשר היא הגורם המרכזי לנזק שנגרם, העובדה כי האחראי בפועל לנזק שנגרם הינו  גורם או שלוח של העירייה או גוף המסונף לה, אינה גורעת, בדרך כלל ובהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה, מאחריותה של העירייה לנזק הגופני שנגרם.

הפרות של עיריות את החוק בכל הנוגע לחובותיהן לשמירת הזהירות והתחזוקה בשטחים הציבוריים שבתחום שיפוטן נוגעות לחוקים ותקנות רבות. אי עמידה בתנאים אלו הגורמת לנזק, מאפשרת ככלל, הגשת תביעת נזיקין נגד עירייה.

מישור נוסף של אחריות עיריות הינו במידה ונזרם נזק גוף בשטח פרטי, למשל נפילה במעלית של בניין משרדים או בניין מגורים, נפילה על שביל גישה בבנין או אתר בנייה, שריפה בשטח פרטי הגורמת לנזקי גוף. כל אלו ואחרים עשויים לפול גם הם לאחריות העירייה וזאת על אף שהנזק הגופני נגרם עקב אירוע שהתרחש בשטח פרטי. משמע, קיימות דרישות ברורות שעל העיריות לקיימן בהתאם לחוקי המדינה וחוקי העזר העירוניים בכל הנוגע לשמירת בטיחות כנגד שריפות ולשמירת התחזוקה למשל. ככל ואותה רשות התרשלה ולא תחזקה את הדרוש תחזוק על פי החוק ונתון לתחום סמכותה, היא נושאת באחריות בנוסף לבעל הנכס או למחזיק בו, אשר אחראים למקום בו ארע הנזק הגופני.

משרדנו בעל ניסיון רב ומוכח לאורך שנים בייצוג לקוחות אשר נפגעו במהלך שהותם בשטח ציבורי השייך לעיריות ורשויות. הצלחותיו הרבות של משרדנו בתחום זה הינן תוצר של עבודה מקצועית גבוהה, חוסר פשרות ויצירתיות.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן