קרינה מאנטנה סלולרית

קרינה מאנטנות סלולריות

קרינה מאנטנות סלולריות, משפט המכיל בתוכו חששות, פחדים, חוסר ידיעה, חוסר וודאות של רבים.

אנטנות סלולריות פרוסות בכל המדינה, עשרות אלפים מהם, מסוגים וגדלים שונים. קרינה מאנטנה סלולרית הינה פועל יוצא של אותן אנטנות סלולריות פעילות המותקנות ברחבי הארץ.

רבות מהאנטנות הסלולריות מותקנות באזורי יישוב, במרכזי ערים, בקרבת בתי ספר, גנים,בתי אבות ובתי חולים. קיומן מעלה חששות ופחדים אצל רבים המתגוררים בסמוך אליהן.

מקרים רבים המגיעים לפתחו של משרדנו מתבססים, בין היתר, על הפחדים והחששות של רבים מהקרינה המופקת מהאנטנות הסלולריות ואף על קיומן של תלונות רפואיות לאור הקרבה לאנטנות סלולריות.

מחקרים רפואיים לגבי קרינה סלולרית

בעולם הרפואה הבינלאומי קיימות דעות חלוקות לעניין ההשלכות הבריאותיות העתידיות הנוגעות לאלו המצויים בקרבת אנטנות סלולריות לאור הקרינה המופקת מהן. מחקרים רפואיים שבוצעו בעולם הדגישו את חילוקי הדעות המדעיים לעניין ההשפעה לאורך זמן מהקרינה הסלולרית הנפלטת מאנטנות סלולריות.  בהמשך לכך הועדה הבינלאומית לחקר הסרטן של ארגון הבריאות העולמי, סיווגה בשנת 2011 את הקרינה הסלולרית כ"מסרטן אפשרי".

טענה נוספת עולה בנוגע לתקן הנהוג בישראל באשר לקרינה סלולרית. הטענה מתבססת על כך שאותו תקן בוחן את השלכות הקרינה על הסביבה באמצעות מאפייני ביקורת חום ולא על בסיס מאפייני ביקורת בריאותיים אחרים. כתוצאה מכך, המדד בישראל חסר ואינו שלם. לכן, ועל בסיס נושא זה נדרש לקיים את העיקרון של "הזהירות המונעת" באופן מחמיר יותר. לדאבון ליבנו נראה כי המצב בפועל אינו כך.

יחד עם זאת ועל אף עקרון הזהירות המונעת באשר לקרינה סלולרית, בישראל מצויות אנטנות סלולריות בגדלים ודגמים שונים, בקרבת אזורי מגורים על אף שכאמור, קיים הגדרה של "מסרטן אפשרי" לגבי קרינה סלולרית.

כאמור, העובדה כי קיים אותו עקרון מנחה מבהיל ומטריד בדמות "מסרטן אפשרי", ולאור העמדות הבינלאומיות הרבות לגבי הסכנות הבריאותיות מחשיפה לקרינה סלולרית, קיימת הבנה ברורה ומתבקשת כי רבים ימנעו באופן מוצהר ממגורים ושהיה בקרבת אנטנות סלולריות.

חששות ופחדים עמוקים של רבים בדבר הימצאותן של אנטנות סלולריות בקרבת אזורי מגורים מבוססת, בין היתר, על חשש בריאותי מהסכנות הטמונות מאותה קרינה סלולרית המופקת, על חששות בטיחותיים לאור כך שתפעולן מצריך חשמל רב. כתוצאה מכך נפגעת איכות החיים של הגרים בסמוך, ביכולתם לנצל את הנכס, במוניטין הדירה וכן ערכו של הנכס יורד.

לאורך השנים התקבלו במשרדנו פניות מקשת רחבה ביותר של מגזרים וגופים, החל מוועדי בתים, וועדי שכונות, חברות, רשתות וחנויות וכמובן יחידים, במטרה להסיר את אותם מפגעים בדמות אנטנות סלולריות מקרבת מקום מגוריהם. למשרדנו הצלחות גדולות במישור המשפטי בכל הנוגע להסרת אנטנות סלולריות וקבלת פיצוי בגינן.

קיומה של קרינה מאנטנות סלולריות הינה מכרעת אצל רבים בכל הנוגע לרכישת בית בקרבת אנטנות סלולריות או עבודה בקרבתן ומהווה חלק אינטגרלי מהפחד והחשש של אלו הגרים בקרבתן.  חשוב להדגיש כי הקמת אנטנה סלולרית מחייבת את המקים לעמוד בתנאי חוק רבים. ככל וקיומה של האנטנה הסלולרית אינה עומדת בדרישות והוראת החוק, ניתן לפעול להסרתה ולקבלת פיצוי בגינה בהתאם לכל מקרה ומקרה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן