קרינה סלולרית

קרינה סלולרית במקומות עבודה

קרינה סלולרית מסוכנת

קרינה סלולרית מסוכנת מצויה במקומות שונים במרחב, בהם אנשים עובדים במשך שעות היום.

אנטנות סלולריות מפיקות קרינה סלולרית אשר עלולה להזיק לאלו המצויים בקרבתן. הועדה של ארגון הבריאות העולמי קבעה בשנת 2011 כי קרינה סלולרית מהווה "מסרטן אפשרי". סיכון המצוי בקרינה סלולרית מצוי במעבדות ובכללן מעבדות סלולר, בהן מצויים מכשירים וציוד המפיקים קרינה סלולרית וקרינה אלקטרומגנטית.

נזקים בריאותיים הנגרמים עקב חשיפה לקרינה סלולרית או קרינה אלקטרומגנטית במסגרת ובמהלך עבודה, מאפשרים לניזוק לפנות לביטוח לאומי וכן לבית המשפט בדמות תביעת נזיקין כנגד המעסיק שהתרשל ושנהג בחוסר זהירות ובכך גרם למעשה לנזקו וזאת בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

הנזקים הבריאותיים העלולים להגרם לאלו החשופים לקרינות מסוכנות במסגרת עבודתם הינם רבים. בישראל קיימת נורמה ועקרון משפטי של עקרון הזהירות המונעת אשר מעשה קובע כי אם קיים חשד שפעולה או מדיניות כלשהי גורמת לנזק או יוצרת סכנה לציבור או לסביבה, במקרה שאין ראיות מדעיות מספיקות על מנת להראות שהפעולה או המדיניות אכן מזיקה או מסכנת, אזי נטל ההוכחה חל על יוזם הפעולה ויש להימנע מפעולה כזו כל עוד טרם הוסר החשש המקורי.

העובדה כי בישראל רבים עובדים במעבדות ובמקומות החשופים לקרינה סלולרית או קרינה אלקטרומגנטית הינה מצב קיים. הנזקים הגופניים והבריאותיים לנוכח הפרות של חובות מעסיק שבשמירה על בטיחותם ובריאותם של העובדים, הינם רבים וזוכים להכרה בבתי המשפט השונים, בהתאם בהוכחת הטיעונים המשפטיים.

אחריות

מובן שעל העובדים במעבדות השונות לפעול על פי הוראות המעסיק, אולם לעיתים קרובות, המעסיק אינו נוהג כנדרש על פי חוק, אינו נוהג על פי חובת הזהירות אליה הוא מחויב, עקב רשלנותו או מחדלו או חוסר שימת ליבו ועקב כך אותו עובד נחשף לאורך שעות עבודתו אל קרינה סלולרית מסוכנת, קרינה אלקטרומגנטית מסוכנת ושלל איומים המצויים במעבדות השונות בהם מצויים מכשירי חשמל וסלולר.

אחריותם של מפעילי מעבדות, מעסיקים הינה חיונית ומחויבת על סמך חובתם החוקית. ככל והללו אינם עומדים באותם חובות, האחריות להשלכות מונחת לפתחם.

קרינה בחדרי חשמל

גם חדרי חשמל, המכילים מכשירי חשמל גדולים המפיקים קרינות מסוכנות, עלולים לגרום נזק פיזי לאלו המצויים בקרבתם.

בישראל קיימים מקומות עבודה רבים בהם קיים צורך בשהייה בחדרי חשמל לצורך תפעול מכשירים. המעסיק מחויב גם במקרה זה לנהוג באופן הזהיר ביותר ולצור סביבת עבודה תקינה ובטיחותית לעובד. ככל ואותו מעסיק אינו נוהג כך, מפר הוא למעשה את החוק ואחראי לנזקים הפיזיים העלולים להיגרם לעובדים עקב חשיפה לקרינה.

קרינה מאנטנה סלולרית

קרינה מאנטנה סלולרית הינה בעלת סיכונים. שהיה בקרבת אנטנות סלולריות במסגרת עבודה, מבלי נקיטת אמצעי הזהירות המתאימים בהתאם לכל מקרה ומקרה עלולה לגרום לנזק פיזי לעובדים בקרבתן והחשופים לקרינה הסלולרית המופקת מהן.

לפתח משרדנו מגיעים לקוחות אשר הציגו מקרים בהם חשיפתם לאנטנות סלולריות המפיקות קרינה סלולרית, גרמה להם לנזק.

התפטרות לנוכח עבודה בסמוך למפגעים

יתרה מכך, עובד אשר מגלה כי אנטנות סלולריות, חדרי חשמל וכו', מצויים בקרבתו יכול, בהתאם לנסיבות המקרה, לפנות ולדרוש פיצויי פיטורין אף אם התפטר וזאת לנוכח הרעה מוחשית וממשית בתנאי העבודה אשר אינם מאפשרים לעובד לעבוד באותו מקום עבודה. ניתן לפנות לבית הדין לעבודה לעניין פיצויי פיטורין בין אם העובד לקה במחלה ובין אם לאו. למשרדנו התמחות ייחודית לאורך השנים במישור תביעות סלולר ובכלל זה תביעות נזיקיות לנוכח חשיפה למכשירים סלולרים וקרינה סלולרית. משרדנו הינו מוביל בתחום עיסוקו וזכה להצלחות רבות לאורך השנים בייצוג לקוחותיו.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן