תביעות נזיקין נגד העירייה

תביעת נזיקין נגד העירייה

קיימים מפגעים רבים בשטחי מועצות מקומיות ועיריות. אותם מפגעים מצויים באחריות המועצות והעיריות וכל נזק הנגרם מחשיפה אליהם מוביל לפתחן של אותן הרשויות.

רשויות, כדוגמת עיריות ומועצות מקומיות אחראיות על רשת רחבה של עניינים הנוגעים לתחום שליטתן המוניציפאלי. בין היתר מדובר בשמירה על בטיחות התושבים, אחריות על ניקיון העיר, תיקון ליקויים ומפגעים המצויים באחריות הרשויות.  האחריות של הרשויות הינה אדירה והן מחויבות לעמוד בה אולם לעיתים, אותן רשויות מפרות את חובתן וגורמות לנזקים לתושבים.

המדובר במפגעים המצויים בכל שטחי הרשויות ונוגעים למרקם החיים היום יומי כדוגמת מדרכה שבורה, חורים בכביש ובמדרכה, מתקני שעשועים שבורים ולא בטיחותיים, העדר גדרות בטחון, אנטנות סלולריות ומתקני שידור סלולרים בשטחים ציבוריים ובסמוך לגני ילדים ומגורים, ביוב ואזבסט חשופים, העדר טיפול במטרידים וכוצ'. מפגעים אלו הינם באחריות הרשויות ומשכך נזק שנגרם כתוצאה ממפגעים אלו, בין אם מדובר בחשיפה אליהם או התקלות בהם, מגיע לפתחן של הרשויות.

למשרדנו הגיעו לאורך השנים רבים אשר סבלו מפגיעות גופניות לנוכח התקלות וחשיפה למפגעים אשר באחריות הרשויות. העובדה כי תושב יכול לחלות כתוצאה מחשיפה למפגע המצוי באחריות העירייה, או להיפצע, הינה גורם משמעותי בכל הנוגע לתביעת נזיקין כנגד העירייה בין מפאת התרשלותה ובין מפאת התנהלותה אשר גרמה במכוון לנזק שנגרם לתושב בודד או לקבוצת תושבים.

עיריות ורשויות רבות פועלות באופן בלתי זהיר ורשלני בכל הנוגע למפגעים בשטחן. מניסיון משרדנו עולה כי נזקים גופניים שאירעו, למשל נפילה ממתקן משחקים בלתי תקין, נפילה מגדר, הינן באחריות הרשויות והעובדה שאותם מפגעים לא תוקנו על ידי הרשויות, עומדת לרעתן.

בנוסף לנזקי גוף אשר עשויים להתרחש לאור מפגעים המצויים בשטחי הרשויות ובאחריותן, עולה גם אחריותן של הרשויות לכל נזק כספי שנגרם לתושבים לנוכח מפגעים המצויים בסמיכות ובצמידות אליהם ושפוגעים בשגרת יומם ובערך הנכס שבבעלותם. מפגעים המצויים בקרבת אזורי מגורים כאנטנות סלולריות, מוקדי חשמל וכח, מפעלים ומקומות מזהמים, פוגעים באיכות חייהם של התושבים ומורידים את ערך נכסם. האחריות לנזקים אלו מונחת לפתחן של הרשויות וזאת בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

מלבד פקודת הנזיקין, אשר חלה על רשות כאשר מפגע בשטחה ובאחריותה גורם לנזק, קיימים חוקים רבים נוספים הנוגעים להוראות התנהלותן של העיריות עצמן כפקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות וכמובן עשרות רבות של חוקי עזר בכל רשות ורשות אשר למעשה מסדירים את הרבדים והנהלים בעיר.

משרדנו טיפל לאורך השנים במקרים רבים אשר נגעו לנזקים שנגרמו עקב חשיפה והתקלות במפגעים המצויים באחריות הרשות כגון אנטנות סלולריות המצויות על מבני ציבור בקרבת בתי מגורים, מפעלים רועשים ומזהמים, פעילויות מרעישות אשר באחריות העירייה, נפילה ברחוב ופציעה, נפילה ממתקן משחקים. נזקים כאלו הנגרמים עקב חשיפה והתקלות עם מפגעים באחריות הרשות, מאפשרים הגשת תביעת נזיקין כנגד עירייה או הרשות הרלוונטית. תביעה נגד עירייה מאפשרת קבלת פיצוי עבור הנזק שנגרם, בין אם מדובר בנזק גופני או נזק רכושי וכן מאפשרת את קבלתו של צו עשה אשר בו יורה בית המשפט לרשות לפעול לתיקון הליקוי ולסילוק המפגע.

תביעת נזיקין נגד העירייה מוגשת לבית המשפט בהתאם לנסיבות המקרה ולגובה הנזק שנגרם. רצוי לשמור את מכלול העדויות למקרה בכדי שניתן יהיה להוכיח את אשר ארע.

משרדנו בעל מומחיות ייחודית בגין נזקים הנגרמים עקב מפגעים המצויים באחריות העיריות והרשויות השונות. משרדנו הינו מוביל בתחומו ובעל הצלחות רבות בתחומים אלו.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן