אחריות חברות סלולר לשמירת פרטיות

חברות סלולר, ככאלה המחזיקות במאגריהן נתונים אישיים רבים של כל לקוח ולקוח המנוי אצלן, כמספר כרטיס אשראי, שם פרטי ושם משפחה, תעודות זהות ופלט שיחות שנערכו במסגרת המנוי, מחויבות על פי חוק להגן ולשמור על אותו המידע השייך לבעלי המנוי כך שלא יחשף או ייזלג לגורמים שאינם מורשים לצפות באותו מידע.

המידע הרב והרגיש שנמצא במאגריהן של חברות הסולר מצריך אותן לנקוט משנה זהירות לשמירה עליו. הפרת חובותיהן לשמירה ראויה על המידע האישי עלולה לגרום לחשיפתו בפני גורמים לא מורשים וגרימת נזק בל יתואר לאותם לקוחות שפרטיהם האישיים נחשפו.

במשרדנו התקבלה תביעת סלולר בדמות מקרה בו טען בעל כי אשתו, הנמצאת עימו בטרם הליך גירושין, פנתה, באמצעות שלוחיה, אל חברת הסלולר וביקשה לקבל לידה את פירוט השיחות שנעשו במינוי השייך רק לבעל ונענתה בחיוב.

מידע אישי על הלקוחות

מסירת מידע אישי לאדם שאינו מורשה לכך ובייחוד פירוט שיחות, עלולה לגרום לנזקים חמורים וקשים לאותו בעל מנוי אשר המידע האישי שלו נמסר, במישורים רבים כמישור הכספי,הנזיקי, התדמיתי, מישור השם הטוב והמוניטין ויכולה להשפיע במישורים שונים ורבים של חייו, בין מבחינה תעסוקתית, תביעת גירושין, יחסי אישות וכו'.

צד אשר קיבל מידע אישי של אחר ללא הרשאתו של האחר ועקב הפרת חובת זהירות של נציג חברת סלולר, עלול להשתמש באותו המידע, המכיל, כאמור פירוט שיחות, מועדן, תוכנן, תדירותן לצורך העלאת טענות בפני בית משפט, בפני מעסיק, בפני קרובי משפחה ובכל לגרום לזנק אדיר למנוי שפרטיו נחשפו. חברת הסלולר, אשר נציגיה הם  שמסרו מידע אישי של מנוי לאדם שאינו מורשה, היא האחראית על הנזקים שהתרחשו לבעל המנוי שפרטיו נמסרו ללא הרשאתו ותביעת הסלולר תופנה כנגדה.

שימוש בכרטיס אשראי

מישור נוסף בו נתקל משרדנו נוגע לשימוש שחברות הסלולר נוקטות לעיתים בכרטיס האשראי של  מנוי  וזאת עבור מנוי אחר שהינו בן משפחתו של המנוי הקיים או  לצורך התקשרות חדשה של אותו מנוי. חשוב להדגיש כי מספר כרטיס האשראי שמנוי מוסר במעמד ההתקשרות נועד רק לאותה ההתקשרות ולא ניתן להעבירה להתקשרות אחרת של המנוי בעתיד ללא הסכמתו ומובן שלא להתקשרות של קרוב משפחתו.

מובן ששימוש ללא הרשאה בכרטיס אשראי הינו בלתי חוקי ומהווה עבירה. פעולה שכזו עלולה לפגוע בתפקוד חשבון הבנק של המנוי, ליצור למנוי חיובים נוספים ללא ידיעתו וללא אישורו ולגזול את כספו.

חברות הסלולר, מתוקף השירות שהן מספקות מחזיקות במאגריהם מידע אישי רב על כל מנוי ומנוי. הפרת חובתם לשמירה על המידע המצוי במאגריהם ומסירתו לבלתי מורשים, הינו מנוגד באופן מובהק לחוק, מהווה הפרה חמורה של תנאי הרישיון שניתנו להן ממשרד התקשרות.

בתי המשפט אשר לפתחן מגיעות תביעות סלולר בדמות הפרת זכות לפרטיות והפרת חובת השמירה על מאגר מידע, נוקטים קו ברור של הטלת אחריות אותו גוף שהפר את החוק ולא שמר כנדרש על מאגר המידע שברשותו ובכך גרם נזק לאותו אחד שהמידע האישי שלו זלג ונמסר לצד ג' לא מורשה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן