אחריות לנזקים בתחום הסלולר

מכשירי הסלולר מהווים חלק משמעותי משגרת החיים בעולם המודרני אשר באים לכדי שימוש אצל רבים לאורך שעות היום באופן רציף. השימוש הנמרץ במכשירי הסלולר לצרכי היום יום ממחישים את הנזקים החמורים העלולים להיגרם לבעלי המכשירים ולמחזיקים בהם עקב פגמים המצויים באותם מכשירים סלולרים.

מתוקף היותם מכשירי חשמל, חשופים אותם המכשירים לפגמים כגון התלקחויות, חוסר קליטה ושימוש וכו'. לעיתים הפגמים גורמים לנזקים כספיים ואף פיזיים למשתמשים ולמחזיקים בהם. ראשית, יש לבדוק בכל מקרה ומקרה מי האחראי לנזק הנגרם לבעל מכשיר או למחזיק בו וזאת בכדי לאפשר הגשת תביעות סלולר מותאמות.

אחריות לנזקים מצד היצרן

לעיתים קיימים מקרים בהם האחראים לנזק שארע הינם יצרני מכשירי הסלולר. דהיינו חברות העל הבינלאומיות אשר מייצרות את אותם מכשירים, חשופות גם הן לאחריות. למשל, ככל והמכשיר החדש אשר יצא תחת ידן, ושסגור באריזתו המקורית, פגום באופנים שונים מיד לאחר פתיחתו בין אם מתחמם יתר על המידה, חסר קליטה, בעיות בתפעולו וכוצ'. אותם פגמים במכשירי הסלולר ידועים במישור הבינלאומי. קיימים אירועים בהם חברות ענק בינלאומיות כדוגמת SAMSUNG ו- APPLE מתמודדות מול טענות ותביעות סלולר בדבר פגמים במוצריהן אשר גרמו לנזקים. במשרדנו התקבלו מקרים אשר בסיס טענותיהם השתלב עם אותן טענות מרחבי העולם.

דהיינו, קיימת אחריות של היצרן לגבי מכשירי סלולר היוצאים תחת ידיו. ככל ומתקיימים פגמים הנוגעים לאותם מכשירים אשר גורמים לנזק, ניתן להגיש תביעות סלולר וזאת בהתאם לכל מקרה ומקרה.

במקרים נוספים, בהם מכשירים סלולרים אשר נקנו, לצורך הדוגמא, בחברת סלולר, נפתחו מאריזתם המקורית בהיותם תקינים, הוכנסו לאחר זמן למעבדה של חברת הסלולר ולאחר יציאתם נתגלו בהם פגמים ותקלות אשר גרמו לנזק, קיימת אחריות לחברת הסלולר אשר גרמה לתקלות ופגמים במכשיר המצוי במעבדה ובאחריותה.

פגמים במכשירי הסלולר

בנוגע למכשירי סלולר אשר מוכנסים לטיפול במעבדות פרטיות, קיימת אחריות לאותן מעבדות בכל הנוגע לפגמים שנוצרו במכשיר הסלולר עקב הטיפול במעבדה. מובן כי האחריות מותאמת לנסיבות כל מקרה ומקרה ולמצב הדברים אשר התרחש.

 

אותם פגמים במכשיר הסלולר, בהיותו ,כאמור, מכשיר חשמלי, עלולים לגרום לנזקים חמורים בין אם לבעלי המכשיר או למחזיקים בו בפועל. דהיינו, פגמים המצויים במכשיר הסלולר עלולים לגרום לפגיעה הן במישור הכספי, הן במישור התפקודי, הן במישור שמו הטוב של בעל המכשיר או המחזיק בו ואף במישור הפיזי, ככל והמכשיר מתחמם, מתלקח או בעל מאפייני תקלה נוספים אשר עלולים לגרום לנזק פיזי.

ככלל, שאלת האחריות לנזק שנגרם על ידי מכשיר סלולרי מצריכה בדיקה משפטית מדוקדקת של רבדים שונים, הן במישור האחריות, הן במישור הנזק וכו'. ניסיון משרדנו מלמד כי האחריות מתפרסת על פני גורמים שונים בהתאם לנסיבות כל תיק ותיק.

תביעות סלולר מעין אלו מוגשות לבתי המשפט השונים בהתאם לאותם סעדים מבוקשים.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן