אנטנות סלולריות

אנטנות סלולריות במרחב הציבורי

הקמת אנטנות סלולריות ומתקני גישה סלולרים מעל ובסמוך לבתי אבות,  מרכזים גריאטרים, גני ילדים או בתי ספר הינה מדרון חלקלק ונורת אזהרה מהבהבת.
אנטנות סלולריות המהוות חלק מאתר השידור הסלולרי יחד עם חדרי החשמל התומכים להן, פולטות קרינה בעוצמות משתנות ובאופן רציף לאורך כל שעות היממה.

אותה קרינה המופקת מאנטנות סלולריות פעילות מצויה בבסיסן של מחלוקות רפואיות תדירות בכל רחבי העולם בכל בנוגע לנזקים הבריאותיים העלולים להיגרם בעתיד אצל אלו המצויים בקרבתן וחשופים לקרינה המופקת מהן.

כאמור, אותן אנטנות סלולריות מוצבות לעיתים מעל מרכזים ודירות  בהם שוהים ילדים, קשישים וחולים. אותן אוכלוסיות הינן מוחלשות מבחינה בריאותית ביחס לנורמה, יכולת ההתמודדות של גופם עם סכנות חיצוניות חלשה יותר. בקבוצה זו ניתן למנות גם רבים אשר סובלים מבעיות רפואיות שונות וגילו לתדהמתם כי מעל ראשם או מצויה אנטנה סלולרית.

מאחר ושאלת השפעת הקרינה המופקת מאנטנות סלולריות על בריאותם של המצויים בקרבתן מצויה במוקד דיון רפואי ומחלוקות רפואיות רבות, יש לנקוט משנה זהירות ולהימנע מהצבתן בקרבת אזורי מגורים ועבודה. במקומות בהם שוהים ילדים, קשישים, חולים יש לנקוט בזהירות יתר לאור זהות המצויים בקרבתן.

בדיקת חוקיות האנטנה הסלולרית נבחנת גם במישור "עקרון הזהירות המונעת" הקובע כי אם קיים חשד שפעולה כלשהי גורמת לנזק או יוצרת סכנה לציבור או לסביבה, ככל ואין ראיות מדעיות מספיקות על מנת להראות שהפעולה אכן מזיקה או מסכנת, אזי נטל ההוכחה חל על יוזם הפעולה ויש להימנע מפעולה כזו כל עוד טרם הוסר החשש המקורי. נראה כי פרוש זה מבטא הן את המצב לאשורו בעניינו והן את הפתרון המיטבי.

הפסיקה לאורך שנים תמכה בגישת הזהירות היתרה הנוגעת לציבורים מוחלשים גופנית ובריאותית וכחלק מכך יישמה רבות את "עקרון הזהירות המונעת".

בפועל , קיימים מקומות בהם מצויים אתרי שידור סלולרים על גגות של בתי אבות, מרכזים גריאטרים, גני ילדים ובתי ספר ובסמיכות אליהם.

מיקומן של אנטנות סלולריות במיקומים אלו או בסביבתם פוגעים במישורים שונים באותם ציבורים מוחלשים ובנכסים בהם הם שוהים, הן מבחינת הסכנות הבריאותיות האפשריות מחשיפה לקרינה, הן מבחינת תדמיתו הרעה של הבניין ככזה המתוייג כמסוכן מבחינה בריאותית, הן במישור הבטיחותי, בהיותן של האנטנות הסלולריות חלק מאתר שידור סלולרי הצורך חשמל רב ובאופן רציף והן מבחינת ירידת ערך הנכס והדירות בו.

קיימים סוגים שונים של אנטנות סלולריות, אלה המצריכות היתרים ובכלל זה אישורי ועדות תכנון ומהנדסים ואילו הקרויות "מתקן גישה סלולרי" אשר אינן מצריכות היתר בנייה כלל וניתן להקימן בקלות יחסית.

בין אם מדובר באלו ובין באלו, כל סוגי האנטנות הסלולריות מצריכות עמידה בתנאים והיתרים שונים ומגוונים ובין היתר בעמידה בחוק התקשורת, חוק המקרקעין, חוק הבתים המשותפים, חוקי עזר עירוניים, היתרים ממשלתיים, תקנונים, תמ"א 36א' והכול בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

ככלל, אנטנה סלולרית מכל סוג אשר אינה עומדת בתנאים וההיתרים הנדרשים לקיומה, לא הותקנה כדין וניתן לפעול משפטית בכדי להסירה ולסלקה ואף לקבל פיצוי בגינה.

אנטנות סלולריות ממוקמות במיקומים שונים, חלקן בסביבות מקומות בהם שוהים ילדים, קשישים וחולים ולעיתים אף על גגות אותם מבנים.  הסעד הנדרש ככל ואותה אנטנה סלולרית אינה עומדת בדרישות החוק הינו לפנות לקבלת סעד משפטי.

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן