הבטחות נציגי חברות סלולר

נציגי חברות הסלולר הינם הגורם הראשון עימו מתקיים שיח לגבי התקשרות עתידית בין הצדדים וכן עימם לעיתים מתבצעת כריתת הסכם התקשרות.

אותו נציג מהווה בעל תפקיד ומייצג חברת סלולר ומשכך פגישתו מול לקוח הינה בעלת חשיבות מכרעת בכל הנוגע לסיכומים הקמים בין הצדדים.

הסכמים מול נציגי סלולר

קיימים סוגים שונים של הסכמים, הסכם ההתקשרות בין חברת הסלולר ללקוח הינו העיקרי אולם לאחריו קיימים הסכמים רבים העוסקים בשינויי תוכניות, שדרוגים, תכניות שימושים לחו"ל, קניית מכשירי סלולר וציוד סלולר וכו'.

נדרש כי הסיכומים מול נציג חברת הסלולר, הן במהלך עסקה טלפונית או במהלך עסקה פרונטלית יעלו על הכתב. סיכום בכתב שנעשה בין הלקוח לנציג חברת הסלולר המצוי בידיו של הלקוח הינו בעל חשיבות גדולה וככלל בעל נפקות משפטית במסגרת תביעות סלולר, בין אם מדובר בסיכומים מקדמיים בכתב ידו של הנציג ובין אם מדובר בהסכם ההתקשרות עצמו או בהסכמים מאוחרים יותר.

משרדנו נתקל במקרים בהם במסגרת מפגש בין נציגי חברת הסלולר לבין לקוחות עתידיים, אותם נציגים מציגים ציוד נוסף לזה שבבסיס ההתקשרות. אותו הציוד מוצג על ידם כמתנות אשר יינתנו ללקוח בחינם במידה ויתקשר עם חברת הסלולר. ניסיון משרדנו מלמד כי לגבי אותו ציוד המוצג ככזה הניתן בחינם, נגבים בפועל  סכומים כספיים גבוהים מדי חודש, בדרך כלל ללא ידיעת הלקוחות ולעיתים מבלי שניתן להבחין באותה גבייה בחשבונית.

ככלל, לא קיימות מתנות, בטח ובטח לא בהיקפים המוצגים. לקוח אשר נתקל בהבטחות לגבי מוצרים המוצגים כמתנות, נדרש לשאול באופן פרטני את הנציג בדבר מאפייני ההתקשרות לגבי אותם מוצרים המוצגים כניתנים בחינם. בנוסף, מומלץ להעלות על הכתב במעמד מתן ההבטחות או הסיכומים את הבטחות הנציג במטרה להחזיק אסמכתא בכתב לסיכומים שנערכו.

לעיתים, מבטיחים נציגי חברות הסלולר הבטחות למכביר הנוגעות לתנאי השירות, השימוש, עלות המכשירים. הבטחות המגיעות לעיתים אף לעשרות אלפי שקלים ככל ומדובר בחברות או במספר מנויים משפחתיים גדול. אותן הבטחות וסיכומים הינן לרוב כאלו הדורשים הסבר וביאור עבור הלקוח. אולם בפועל לא תמיד זוכים הלקוחות בהסבר מניח את הדעת באשר לפרטי ההתקשרות, וכן לעיתים רבות לא מוצג ללקוחות עותק מהסכם ההתקשרות עליו חתמו בכדי שיוכלו לעיין בו, וזאת בניגוד לחוק.

תביעות סלולר מול נציגי החברות 

סיכומים המועלים על ידי נציגי חברת הסלולר מול הלקוח מהווים הסכמים חוזיים לכל דבר ובדיקתם הינה על בסיס היותם חוזים ובעלי חשיבות גדולה בתביעות סלולר מעין אלו.

חשוב לזכור, נציגי חברות הסלולר הן נציגיה של חברת הסלולר והסיכומים שנעשים על ידם תקפים גם כלפי חברת הסלולר.

תביעות סלולר בענייני הבטחות נציגים הינן שכיחות, הטענות המועלות כנגד חברות הסלולר נוגעות לא פעם בהבטחות נציגים. במטרה להתמודד כנדרש בתביעה מעין זו נדרש לפעול באופן מדוקדק לחישוב, בדיקה ואבחון המידע ונתונים בכדי לטעון את הטענות באופן המיטבי ביותר.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן