תביעות סלולר

הטרדה ופגיעה בפרטיות בתחום הסלולר

התחרות הקיימת כיום התחום הסלולר הינה קשה ומאומצת. חברות הסלולר השונות מנסות בכל כוחן לשמר את לקוחותיהם ולצרף לקוחות חדשים למצבת לקוחותיהם.

פעולות אלו של נציגי חברות הסלולר מאופיינות בין היתר ביצירת קשר טלפוני עם לקוחות

פוטנציאלים בניסיון לצרפם לשירותי החברה וכן עם לקוחות קיימים.

לאורך השנים הגיעו אל משרדנו מקרים רבים בהם נטענו טענות לגבי פניות טלפוניות בלתי פוסקות של נציגי חברות סלולר אל לקוחות, אשר לעיתים כל לא היו מנויים באותה החברה הסלולרית, ולעיתים אף היו מנויים אצל אותה החברה, בשעות שונות, באופן רציף ומטריד.

לעיתים, על אף שאותם מתלוננים הודיעו לנציגים כי אינם מעוניינים בשירות וביקשו שהפניות הטלפוניות תפסקנה, המשיכו נציגי חברות הסלולר ליצור עימם קשר טלפוני תוך התעלמות מבקשתם.

פניות שכאלו, עלולות לגרום לפגיעה בפרטיות ולהטרדה אשר משפיעה על איכות חייהם של רבים ושגרת יומם.

הפרת חוקים בתחום הסלולר

במקרים מסוימים וככל והדבר עומד בתנאי חוק דואר זבל, ניתן לכנות את אותן פניות כפרסומות בלתי חוקיות המזכות בפיצויי. ככל ואותן פניות טלפוניות מהוות פרסומת אסורה על סמך התנאים הקבועים בחוק דואר זבל, ניתן לפנות אל בית המשפט בדרישה לקבלת פיצוי בגין הפרת חוקי הסלולר לגבי כל פנייה ופנייה.

מובן כי יכולתם של אלו המקבלים פניות טלפוניות שונות מחברות הסלולר להפסיק את השיחות המטרידות מוגבלת. היכולת מצויה מטבע הדברים בידיה של חברות הסלולר.  לעיתים, המספר הטלפוני שבאמצעותו יוצרות חברות הסלולר קשר, אינו ניתן לחזרה. דהיינו לא מתאפשר לחזור טלפונית אל המספר ממנו התקשרו נציגי חברת הסלולר. לעניין זה יש לציין כי חברות הסלולר מחויבות לעמוד בדרישות החוק לעניין זיהוי טלפוני של עוסק, המחייב למעשה עוסקים ובכללם חברות הסלולר להציג, באמצעות נציגיהם, את פרטיהם ובנסיבות מסוימות לאפשר לחזור אל המספר ממנו התקשרו נציגי חברת הסלולר.

לעיתים קרובות, קיימות הפרות חוק של העוסקים ובכללם חברות הסלולר בכל הנוגע לפניות טלפוניות ללקוחות פוטנציאלים וקיימים.

תביעות סלולר ככלי לקבלת פיצויים

תביעות סלולר במישור זה מתבססות על הפרות חוק של חברות הסלולר אשר בעקבותיהם נוצרו נזקים לנמעני הפניות הטלפוניות. ניתן למנות נזקים במישורים שונים ובין היתר במישור שגרת היום, עוגמת הנפש, התפקודי והכלכלי והכול בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

כאמור, הפניות הטלפונית של נציגי חברות הסלולר מגיעות, לעיתים, לכדי הפרה של חוק דואר זבל ולעיתים להפרה של חוקים נוספים כזיהוי עוסק. הפרות חוק אילו ואחרות מאפשרות הגשה של

אל בתי המשפט השונים, בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה ותוך הוכחה ברורה של התנאים המשפטיים אותם הפרה חברת הסלולר ונציגיה.

גיבוש נכון של הטיעונים המשפטיים מאפשר הצגה מלאה ומיטבית של פרטי המקרה בפני בית המשפט ומגדיל את הסיכוי לקבלת פיצוי בהתאם לנזקיו של התובע, כפי שמוכחים באותה התביעה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן