ליווי משפטי לחנויות ורשתות סלולר

הסכמי התקשרות בחברות גדולות

חברות גדולות בעלות עובדים רבים מחזיקות לעיתים קרובות ציוד סלולרי רב בצמוד לתוכניות שמושים עבור כלל עובדי החברה וזאת בהסתמך על הסכמי התקשרות גדולים מול חברות הסלולר השונות.

מטבע הדברים, קיימת פעילות רציפה ודינמית באותן חברות גדולות בכל הנוגע לציוד סלולרי, מכשירים סלולרים ותוכניות שימושים שונות המותאמות לכל עובד ועובד בהתאם לאופי וצרכיי עבודתו.

שינויים בהסכמים עם משתמשי קצה

כל שינוי מהסכם ההתקשרות שנכרת מלכתחילה מצריך יצירת הסכמים נוספים במהלך ההתקשרות עצמה, בין באשר לציוד חדש, שדרוגים של מכשירים ותוכניות שימושים.

לעיתים, מתוקף העובדה שמדובר בחברה עם עובדים רבים, אין ערנות באשר לסכומים הנגבים מדי חודש בעבור ההתקשרות עם חברת הסלולר

קיימים מקרים בהם החיובים החודשיים מופרזים משמעותית מאילו שסוכמו מלכתחילה בין הצדדים, כדוגמת חיוב עבור מכשירים ישנים, חיוב עבור מכשירים שאינם בחזקת החברה, חיובים בעבור תוכנית השימושים, חיובים גבוהים עקב שימוש שיחות לחו"ל שביצעו העובדים במסגרת עבודתם וכו'.

ככל ומתגלות הפרות כלפי החברה הלקוחה שסותרות את הסכם ההתקשרות, יש לבדוק את מגוון ההתקשרות שנכרתו מול חברת הסלולר. ככל ואותן התקשרויות עלו על הכתב, הדבר עומד בהחלט לזכות החברה אולם, ככל ואותן התקשרויות אינן מתועדות בכתב יש לפעול מיידית לבירור ואשרור אותם הסיכומים שנעשו בין הצדדים.

תביעות סלולר כנגד החברות

משרדנו מגיעות כל העת תביעות סלולר מעין אלו, המצריכות טיפול משפטי מורכב לבירור זכויות אל מול חברות הסלולר השונות.

תביעות הסלולר בעניינים אלו מתבססות על הפרות חוזיות, דהיינו, הפרות הסכמי ההתקשרות שבוצעו על ידי חברת הסלולר כלפי חברה הלקוחה.

כאמור, תביעות סלולר עוסקות בהפרות של הסכמי ההתקשרות והסיכומים בין חברות לקוחות לבין חברות הסלולר עצמן. אותן תביעות סלולר מצריכות איסוף של מידע רב, בחינתו ובדיקתו. בדרך כלל, הפרות חברות הסלולר נוגעות לחוקים שונים כחוק החוזים, חוק הגנת הצרכן, תקנות שונות ולתנאי רישיונן.

ככל וחברת הסלולר אינה עומדת באותן חוקים והוראות, גובה סכומי מופרזים מהחברה, מחייבת את החברה על ציוד סלולרי יקר בשווי שמגיע לעיתים לעשרות ומאות אלפי שקלים, הדבר מנוגד לחוק ומשכך ניתן להגיש תביעות סלולר בכדי לבטל את ההסכמים, או לחייב את חברת הסלולר בצו לעמוד בהסכמים וכל זאת תוך דרישה לקבלת הסכומים ששולמו ביתר וכן פיצוי וזאת בהתאם לכל מקרה ומקרה.

חברות הסלולר אשר מהוות צד חזק להסכם, מחזיקות במאגרי מידע הנוגעים לכל מנוי ומנוי. מכלול המידע לגבי כל מנוי המצוי במאגרי חברות הסלולר, מאפשר להן לפעול על בסיס מידע ומקורות שאינם מצויים בידי הלקוחות. לצורך כך קיימות אפשרויות טיפול משפטיות לקבלת אותו מידע המצוי אצל חברות הסלולר ואינו נגיש ללקוחות, בין אם מדובר בהסכמי התקשרות, שיח שהתקיים עם נציגי חברת הסלולר וכו'. קבלת המידע מהווה נדבך חשוב ועיקרי העומד לזכות הלקוחות.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן