חנויות סלולר

הצרכים המשפטיים הנדרשים במהלך ניהול חנות סלולר

בישראל קיימות רשתות וחנויות סלולר רבות הפרוסות בכל רחבי הארץ ומציעות מגוון שירותי מכירה, תיקון ושימוש בכל הנוגע למכשירי סלולר וציוד סלולרי.

ניהול חנות סלולר מצריכה עמידה באתגרים ניהוליים ומקצועיים מדי יום. אל אילו מתווסף המישור המשפטי אשר הינו הכרחי בהקמה וניהול של חנות ורשת חנויות סלולר

מאפייני חנות סלולר לעומת חנויות אחרות

מניסיונו הרב של משרדנו בייעוץ וליווי משפטי של חנויות ורשת חנויות סלולר אפשר לומר כי מאפייני אותן חנויות  אינם תואמים חנויות ורשתות אחרות. לצורך הקמה של חנות סלולר וניהולה נדרשות פעולות משפטיות רציפות המשלבות בין המישור החוזי, האזרחי, עבודה וכוללות, בין היתר, הסכמי שכירות, יחסי עובד מעביד, אישורים והיתרים מוסדיים ומעשה כל עניין משפטי הנובע מקיומם העסק לבין המישור הסלולרי אשר מהווה מישור ייחודי המאפיין חנויות ורשת חנויות סלולר בלבד וכולל בין היתר, גיבוש והכנת הסכמי התקשרות, הסכמים עבור רכישת מכשירים סלולרים, ייבוא מכשירים וציוד סלולרי בהתאם לנדרש על פי משרד התקשורת, הכנת אישורי מעבדה עבור תיקון מכשירי סלולר, אחריות למכשירי הסלולר, התאמת חוזים סלולרים לאתרי אינטרנט של החנות/ הרשת, ייצוג בתביעות הנוגעות לתחומי עיסוקה של החנות או הרשת מול חברות סלולר, יצרני ציוד סלולר וספקים וכל דבר נוסף הנדרש במישור הסלולר.

בנוסף, חנויות ורשתות סלולר מחויבות בעמידה בתנאי החוק בכל הנוגע לשמירה על מאגרי המידע המצויים באמתחתן, של לקוחותיהם.

ליווי משפטי בהקמת חנות סלולר

הקמת חנות סלולר או רשת חנויות סלולר, מצריך בנוסף, ליווי משפטי במישור היחסים בין השותפים אשר יסדיר את זכויות וחובות השותפים באותו המיזם וככל ומדובר בחברה, הסדרי הקמת החברה, אישור התאגדות וכל הנדרש ביחס לכך, הסכמי הקמה וכל הנדרש במישור זה.

רשת חנויות סלולר, המורכבת בדרך כלל ממספר חנויות סלולר בפרסיה ארצית, מדגישה ביתר שאת את הצורך בליווי משפטי רציף אשר יקיף הן את המישור האזרח, חוזי, עבודה, והן את המישור הייחודי של תחום הסלולר על רבדיו השונים.

מאפייני תחום הסלולר הנדרשים בדרך כלל בעת פתיחת חנות סלולר או רשת חנויות וניהולן משמעותיות ביותר לקיום השוטף והתקני של אותו העסק הן מול רשויות המדינה, הן מול ספקים ויצרני ציוד סלולרי והן מול הלקוחות.

הקמת חנות סלולר ובטח ובטח ניהול חנות סלולר וירטואלית- חנות שלמעשה אינה חנות פיזית, ללא סניפים פיזיים אלא מנוהלת באינטרנט כחנות וירטואלית הינה בעלת מאפיינים מעט שונים ומצריכה עמידה בתנאי חוק הנדרשים ביחס לשיווק ומכירה באינטרנט, בין היתר הסכמי התקשרות אשר מצריכים חתימה דיגיטלית, עמידה בתנאי חוק שמירת מאגרי המידע בהם מופיעים פרטי לקוחות אשר השתמשו בשירותי החנות הוירטואלית, יצירת אמצעי תשלום העומדים בתנאים המשפטיים. דהיינו הקמה וניהול חנות סלולר וירטואלית מצריכה ליווי משפטי במישור האזרחי, חוזי,עבודה כבכול עסק ובנוסף, במישור הסלולר, בדגש על תחום האינטרנט והמסחר הוירטואלי.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן