תביעות סלולר

חברת הסלולר רימתה אתכם? יש מה לעשות

מכשירי סלולר מהווים כיום חלק בלתי נפרד מחיינו. כל אדם מחזיק ברשותו מכשיר ואביזרים תומכים. אנו משתמשים במכשירי הסלולר ברבדים רבים של חיינו, ליצור קשר טלפוני, לצפות בשידורים, לגלוש באינטרנט. פונקציות אלו, של מכשירי הסלולר הביאו למיצובם כחלק הכרחי בחיינו.

קיימות חברות סלולר רבות בישראל אשר מוכרות מכשירי סלולר וחבילות שימושים בצידם לציבור הרחב. הסכמי ההתקשרות בין חברת הסלולר המוכרת כאמור מכשירי סלולר, חבילות שימושים ואביזרים סלולרים שונים, לבין הלקוח הינם הסכמי התקשרות המכלים תנאים רבים המקובצים במספר רב של עמודים.

הסכם ההתקשרות מהווה חוזה לכל דבר ועניין בין חברת הסלולר ללקוח. משכך, הפרתו של הסכם ההתקשרות כמוה כהפרת חוזה.

רבים נתקלים בהפרות של הסכמי ההתקשרות. ההפרות נוגעות למגוון נושאים ובין היתר מכשירים וציוד סלולרי תקול ופגום, חיוב יתר על מכשירים סלולרים וציוד שכלל אינו מוכר ללקוח, חיוב יתר עבור שימוש או עבור ציוד בניגוד להסכם ההתקשרות בין הצדדים, הבטחות נציגים שאינן מתקיימות בפועל, חוסר קליטה של הציוד הסלולרי, קבלת הודעות דואר זבל למכשיר הסלולרי ועוד.

כל אילו ואחרים יוצרים סכסוכים רבים בין חברות הסלולר לבין לקוחות. תביעות סלולר המוגשות לבתי המשפט השונים על ידי לקוחות הינן שכיחות.

תביעות סלולר כאלו מתבססות למעשה על הפרת הסכם ההתקשרות שנחתם בין הצדדים בדומה כאמור, להפרתו החוזית של חוזה.

חברות, המתקשרות עם חברות הסלולר באשר לציוד סלולרי בכמות גדולה, נקלעות, לעיתים, להפרות חמורות כנגדן, אשר פוגעות בכיסן של אותן חברות, בתפקודן ובשמן הטוב.

לעיתים רבות מי שאמון על הקשר עם חברות הסלולר הינו עובד החברה אשר לא בהכרח מעורה בפרטי הפרטים של החוזה. לעיתים מה שמוצג לאותו עובד על ידי הנציג אינו מתקיים בפועל, לעיתים השירות שניתן בפועל אינו תואם לנדרש, לעיתים הציוד תקול. כל אילו ואחרים מעמידים, לעיתים רבות, חברות גדולות וחזקות בפני שוקת שבורה המצריכה אותם להגיש תביעת סלולר לבית המשפט הן המישור עמידה על זכויותיהם הנזיקיות כספיות והן במישור בקשות לקבלת צו עשה, להסדרת קליטה בציוד הסלולרי למשל.

גם אנשים פרטיים, אשר בחזקתם מכשירי סלולר רבים עם חבילות שימוש, עלולים להקלע להפסדים כספיים, ממוניים משמעותיים כתוצאה מהפרת הסכם ההתקשרות כנגדם במישורים רבים ושונים המפורטים לעיל.

תביעות סלולר אשר בבסיסן הפרות של הסכם ההתקשרות על ידי חברות הסלולר הינן לרוב תביעות כספיות, נזיקיות ואף נוגעות לעיתים לפגישה בשמם הטוב של הלקוחות. סכומם של תביעות סלולר משתנה ממקרה למקרה בהתאם לנסיבות ונגזר ממישור הנזק הישיר, דהיינו תוצאות הפרת הסכם ההתקשרות ומנזק המצוי במעטפת העקיפה.

קיימת חשיבות גדולה באיסוף האסמכתאות ושימורן. פניות בכתב של לקוחות אל החברה בהן הם מתריעים בדבר הפרת ההסכם, הודעות מטעם חברת הסלולר, תיעוד הבטחות נציגי החברה וכו'. כל אילו מאפשרים להגיש תביעת סלולר באופן מגובש ומיטבי יותר.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן