חוסר קליטה סלולרית

חוסר קליטה סלולרית

חוסר קליטה סלולרית של המכשיר הנייד הינה תלונה נפוצה ושכיחה. העובדה כי למכשיר הסלולר לא קיימת יכולת שידור וקליטה הופכת אותו לחסר שימוש ולמוצר אשר לחלוטין אינו ממלא את ייעודו הבסיסי.

קיימים מצבים בהם חוסר הקליטה הסלולרית נובע מהעדר קליטה באזור גאוגרפי. בדרך כלל הסיבה הינה שחברות הסלולר והרגולרטור לא פעלו, מסיבות שונות, לפרוס את רשת הסלולר בצורה מספקת באותו האזור. כתוצאה כך, מתקשים האזרחים המתגוררים באותו האזור, להתקשר, לענות לשיחות או אף לגלוש באינטרנט. חוסר היכולת להתקשר ולקבל שיחות מעקר מתוכן את ייעודו של המכשיר הנייד, פוגע קשות בשגרת החיים של התושבים באותו האזור ומסכן פשוטו כמשמעו את חייהם לאור כך שלא ניתן להשתמש במכשיר סלולרי במצבי חירום כתאונות וכו'.

שידור וקליטה ללקוחות

יש לציין כי אספקת שידור וקליטה ללקוח הינה בבסיס השירות הניתן על ידי חברות הסלולר ללקוח. מתן אפשרויות שידור וקליטה הינן מיסודות מתן השירותים ללקוח. הרגולטור קבע בחוק חיובים המוטלים על חברת הסלולר לספק שידור וקליטה ללקוחותיה. חובה זו קבועה, בין היתר, ברישיון חברות הסלולר שסופק להן על ידי משרד התקשורת, בהסכם ההתקשרות בין חברות הסלולר לבין לקוחותיהן ועל פי חובת תום הלב הנדרשת מספק כלפי לקוח.

האחריות הישירה נופלת, כאמור, לפתחן של חברות הסלולר אשר על אף שיודעות הן שבאזור גאוגרפי מסוים אין קליטה מספקת או לחילופין אין קליטה כלל, הם ממשיכות למכור מכשירים סלולריים וחבילות שימושים לתושבים המתגוררים באותם אזורים וזאת מבלי שהם מציינים באופן מספק ונדרש כי קיימת לאותן חברות סלולר בעיית חוסר קליטה באזורים אלו.

כתוצאה מכך, תושבים הרוכשים את חבילות השימושים מחברת סלולר אשר לה לא קיימת פריסה מספקת באזור גאוגרפי מסוים, עומדים בפני שוקת שבורה ללא יכולת להשתמש במכשיר והדבר פוגע קשות בשגרת חייהם וביכולתם לתפקד כנדרש.

חובת הגילוי של חברות הסלולר לעניין יכולת הכיסוי של החברה באזורים גיאוגרפים הינה מהותית וקריטית עבור לקוחות. ברור כי ככל ויוסבר ללקוח כי קיימת בעיית קליטה באזור מסוים, באופן שכל המידע הרלוונטי יוצג בפניו, ובהסתמך על כך יוכל לבדוק את מצב הקליטה של חברות אחרות ולשקול את צעדיו בתבונה.

חברת סלולר המותירה, את לקוחותיה באזורים גיאוגרפים מסוימים ללא שידור וקליטה במכשיריהם, מפרה את חובותיה על פי חוק וההסכם בין הצדדים הקובעים בין היתר כי חובתה לספק שידור וקליטה ללקוחותיה. הפרותיה אלו יוצרות נזקים משמעותיים, בין במישור הפסיכולוגי, הבריאותי, הבטיחותי לרבים המתגוררים באזור הגיאוגרפי בו קיים חוסר קליטה.

לעיתים רבות סכסוכים אלו מגיעים לפתחם של בתי המשפט. תביעות סלולר אלו מוגשות בדרישה לביטול הסכם ההתקשרות עקב בין הצדדים לאור חוסר הקליטה וכן מתן פיצויים שנגרמים לאותם תושבים המתגוררים באזורים אלו, הן במישור נזקים בטיחותיים, פסיכולוגיים, כספיים ואף בריאותיים בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן