אנטנה סלולרית

נזק רכוש עקב מתקני שידור סלולרים בקרבת נכס

מלבד הפנייה המשפטית להסרת אנטנות סלולריות ומתקני גישה אשר הוקמו שלא כדין, לעיתים מתווסף עקב קיומם, מישור חשוב בדמות נזקי הרכוש שנגרמו לדירות הסמוכות למקום בו מוצבות האנטנות הסלולריות.

נזקי רכוש עקב המצאות אנטנות סלולריות במרחב

הקמת מתקני שידור סלולרים בדמות אנטנות סלולריות, מתקני גישה סלולרים וחדרי חשמל התומכים בהם מצריכים, בדרך כלל, פריסה רחבה של כבלים לכל אורך הבניין בו אותם מתקני שידור סלולרים מותקנים, שימוש נרחב ברשת החשמל של הבניין ושינויים מבניים.

כל אלו עלולים לגרום לנזקי רכוש בדירות הצמודות והסמוכות. לראייה, אל משרדנו הגיעו דיירי בניין מגורים אשר טענו כי מערכת החשמל והכבלים אשר נפרסו לצורך הקמתה של אנטנה סלולרית ללא היתר, פגעה ברכוש המשותף ואף גרמה לנזקים בדירות צמודות וסמוכות.

קיומו של חדר חשמל הינו תנאי וחלק אינטגראלי מכל הקמה של אתר שידור סלולרי. חדר חשמל נדרש לצורך אספקת חשמל רציפה עבור תפעול האנטנות הסלולריות ומתקני הגישה הסלולרים. חדרי החשמל עלולים לעיתים לפגוע, בין אם בהקמתם הפיזית ובין עם באמצעות החשמל הרב הזורם בהם, בדירות סמוכות וצמודות כך שנגרמים נזקים לאותן דירות

קרינה סלולרית בהקשר לנזק רכוש

רבים חוששים לשהות בקרבת אנטנות סלולריות. אנטנות סלולריות ליד הבית מעלות חששות משמעותיים אצל רבים בכל הנוגע להשלכות בריאותיות ארוכות טווח העלולות לגרום לנזקי גוף לשוהים בקרבת אנטנה סלולרית אחת, מספר אנטנות סלולריות ומתקני גישה סלולרים. ועדה של ארגון הבריאות העולמי קבעה כבר בשנת 2011 כי קרינה סלולרית מהווה "מסרטן אפשרי". עולה כי מתוקף החשש לשהות ולגור בקרבת נפגעים שכאלו, ערכם של הנכסים הקרובים יורד ובכך נפגע כיסם של בעלי אותם נכסים המתגוררים בסמוך למוקדי השידור הסלולרים.

תביעות נזיקין בגין נזקי רכוש

לצורך הגשת תביעת נזיקין בגין נזקי רכוש, נדרש להוכיח משפטית את נסיבות העניין ולהסתמך על חוות דעת מומחים, מהנדסים, שמאים, בתחומים הרלוונטים לכל מקרה ומקרה וזאת במטרה להוכיח את הנזקים שנגרמו לנכס.

לעיתים, קיימת אחריות לקבלן אשר במהלך הקמת בניין, מקים גם אנטנות סלולריות, מתקני גישה סלולרים או כל מתקן חשמלי אחר, על גג הבניין. במקרים כאלו, מלבד היכולת להסיר את אותם מפגעים שהוקמו, בהתאם לכל מקרה ומקרה, עלול להיגרם נזק רכוש לדירות סמוכות בגין הבנייה הבלתי חוקית והמסוכנת שביצע הקבלן.

במשרדנו נתקבלו לאורך השנים פניות של לקוחות אשר טענו כי לנוכח אנטנות סלולריות מסוכנות המצויות בקרבתם, מבקשים הם לפעול להסרתן. בנוסף ציינו רבים כי מלבד הבקשה לפעול להסרתן, מבקשים הם פיצויים בגין נזקים שאירעו בדירותיהם לנוכח הקמה אתרי השידור הסלולרים בסמוך. לעיתים אותם נזקים מתבטאים בנזילות, סדקים, רעשים, כל אילו פוגעים באיכות חייהם של הגרים באותם נכסים, ביכולתם לנצל את הנכס ובערכו של הנכס.

בכל מקרה בו קיים נזק לנכס, בין בנכס עצמו ובין בחצר השייכת אליו, מתאפשר לפנות אל בית המשפט בדרישה לקבלת פיצויים עקב נזק הרכוש שאירע. הימצאותם של מוקדי שידור סלולרים ובין היתר אנטנות סלולריות המהווים מפגעים ומטרדים כלפי הסביבה, בטח ובטח כשהוקמו ללא יידוע המתגוררים בקרבתם, גורמים לנזקים ומעלים חששות רבים של הגרים בקרבתם.

לעיתים, אותם נזקי רכוש נגרמים עקב רשלנותם של  עובדי בנייה, טכנאים, אינסטלטורים, מתקיני האנטנות ובעלי הנכסים. לעתים, המצב שונה בתכלית ואותן מיתקנים סלולרים מוקמים בידיעה מלאה של מתקיניהם בדבר הנזק שעלול להיגרם עקב הימצאותם באותו המקום

נזקי רכוש הנוצרים  עקב הימצאותם של מתקני שידור סלולרים בקרבת נכסים או אזורי מגורים ועבודה, מועלים יחד עם הדרישה להסרת אותם מתקנים סלולרים וחדרי החשמל הצמודים להם וזאת בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

פעולות משפטיות נגד קיומם של אנטנות סלולריות ומתקני גישה סלולרים במרחב.

משרדנו בעל מומחיות רבה בתחום ייחודי זה, מייעץ ומייצג לאורך שנים במקרים רבים בהם מלבד דרישה להסרת האנטנות הסלולריות, נדרש פיצוי עבור נזק רכוש הן לדירות סמוכות והן לרכוש המשותף, עקב תפעולם של חדרי חשמל, הימצאותם של כבלים רבים ושינויי בנייה  שבוצעו לצורך הקמה ותפעול אנטנות סלולריות.

לרוב, מלבד הדרישות להסרת אנטנות סלולריות ומוקדי שידור סלולרים וקבלת פיצוי בגין נזקי רכוש שאירעו לנוכח קיומם, ניתן לדרוש פיצוי עבור קיומם של המפגעים במרחב אשר משפיע נפשית על המתגוררים בסמוך עליהם, גורם להם, בין היתר, עוגמת נפש רבה, לא מאפשר להם לנצל את הנכס שלהם במלואו ופוגע במוניטין הנכס.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן