ניהול חנות סלולר

ניהול חנויות סלולר בהיבט המשפטי

פתיחת חנות סלולר ורשת חנויות סלולר מצריכה עמידה בתנאי פתיחת עסק הנדרשים לכל בעל עסק, במישור הדרישות המוניציפאלית והארציות. דהיינו אישור פתיחת עסק, היתר בטיחות וכו'.

העובדה כי אותו העסק הינו בתחום הסלולר מגדירה באופן שונה את מאפייניו, דהיינו במהלך ההקמה וניהול חנות סלולר, נדרשת הבנה להליכים ולדרישות הנוגעות לשירותים אותם מעניק העסק במישור הסלולר. לצורך כך  נדרש ליווי משפטי אשר ישלב את המישור העסקי עם המישור הסלולרי.

מה דרוש לניהול משפטי של חנות סלולר

לצורך ניהול רשת חנויות סלולר נדרשת פעילות משפטית רציפה אשר תשלב בין צרכי החנויות ומאפייניהן. למשל, נדרש במישור הסלולר להקים הסכמי התקשרות, הסכמי מסירת מכשיר למעבדת סלולר, הסכמי רכישת ציוד סלולר, ייבוא ציוד סלולר, התמודדות משפטית עם תביעות הנוגעות לתחום. כל אילו מתווספות לצרכים היום יומיים הנדרשים במישור האזרחי, חוזי ויחסי העבודה והשותפות בין כל הגורמים הקשורים למיזם.

הקמת חנות סלולר, ניהול חנות סלולר, בטח ובטח ניהול רשת חנויות סלולר, אשר מחזיקות במעבדות רבות מצריכה את אותן חנויות לשים לב לדרך ניהול המעבדה במישור המשפטי. לצורך קבלת מכשיר סלולרי לתיקון נדרש לעמוד בתנאי האחריות הנדרשים עבור ציוד סלולרי.

כמו כן, אותן חנויות נדרשות להחזיק מלאי תקין וזמין לצורך תיקון ציוד סלולרי. העובדה כי יתכנו מקרים מסוימים בהם חלקים מסוימים יחסרו מהמעבדה אינה פוטרת את החנויות מהכלל לפיו עליהן להחזיק מלאי רכיבים תקין ונגיש לצורך תיקון והחלפה בהתאם לתנאי האחריות.

תביעות כנגד חנויות סלולר

מניסיון משרדנו עולה כי מישור התביעות בהן עוסקות בדרך כלל חנויות הסלולר הינו רב ומגוון. לעיתים התביעות נוגעות ליחסי עבודה. דהיינו יחסי עובד מעביד. לעיתים קיימות מחלוקות בין שותפים ככל ואותה חנות מתרחבת לרשת חנויות או חלילה סוגרת שעריה. לעיתים קיימות תביעות כנגד חנות הסלולר אשר עיקרן מתן השירות בתחום הסלולר.

לעיתים קרובות חנויות הסלולר משלבות את מתן השירות הפיזי במתן שירות וירטואלי באמצעות אתר אינטרנט בו ניתן לרכוש את המוצרים ולקבל שירות. פעולה זו אומנם מרחיבה בדרך כלל את תחום עיסוקו של המיזם אך לצידה נדרש ליווי משפטי נוסף אשר יפעל להכפיף מבחינה חוקית את כל הסכמי הרכישה והקנייה הוירטואליים ואת תנאי התשלום. נדרש כי כל אילו יעמדו בתנאי החוק הברורים בכל הנוגע לעסקה וירטואלית.

ההיבטים הנוגעים לרשת חנויות סלולר הינם רבים ומגוונים ונוגעים הן לניהול עסק, ככל עסק, אשר עיקרו, בין היתר, הסכמי שכירות, יחסי עובד מעביד, תביעות אזרחיות כמסחריות כנגד ספקים, כנגד רשויות המדינה, עקב אי קבלת אישור כלשהו והן לניהול מישור הסלולר על רבדיו השונים. שילוב שני מישורים אלו הינו הכרחי לניהול ותפקוד תקין של רשת חנויות סלולר, הן בשלב ההקמה והן בשלב התפעול היום יומי.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן