תביעות סלולר

פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגד מנוי בחברת סלולר

במקרים רבים פועלות חברות הסלולר באופן משפטי כנגד לקוחותיהן. עיקר בסיס טענותיהן מסתכם בדרך כלל בכך שלקוחותיהן הפרו את הסכם ההתקשרות בכך שהפסיקו לשלם את התשלומים החודשיים לחברת הסלולר.

ממקרים רבים המגיעים לפתח משרדנו עולה כי חברות הסלולר מגישות לעיתים רבות תביעות שגויות על בסיס טעויות חמורות.

ברבות מהפעמים, פניות של רבים לחברות הסלולר מעלות חרס ואינם נענות עניינית. כך, על אף טענות שמעלים לקוחות בדבר טעויות בחישובים או בהתנהלות חברות הסלולר, בוחרות החברות להגיש תביעה בהוצאה לפועל כנגד אותם לקוחות באמצעות שליחת התראות, אף אם אותן לקוחות חוזרים ומבהירים בדבר צדקתם.

רבות מהתביעות שמגישות חברות הסלולר כנגד לקוחותיהם מוגשות בהוצאה לפועל. הגשת תביעה בהוצאה לפועל על ידי חברות סלולר, הינה על בסיס סעיף 81א' לחוק ההוצאה לפועל- תביעה על סכום קצוב. ייחודה של תביעה מעין זה הינו בפתיחת תיק הוצאה לפועל נגד הלקוח, לאחר שנשלחה אליו התראה על כך, כבר בתחילת ההליך ועוד בטרם קיבל את כתב התביעה עצמו לידיו.  ככל והלקוח, בהיותו נתבע, יגיש התנגדות במועד הקבוע לך בחוק, העניין יעבור לבית המשפט ותיק ההוצאה לפועל ימשיך להתקיים אך יהיה ריק מתוכן, כל עוד העניין מתנהל בבית משפט ובהתאם להחלטותיו.

אולם, ככל והלקוח בהיותו נתבע, אינו מגיש התנגדות בזמן המותר, חברת הסלולר יכולה להתחיל ולפעול בהוצאה לפועל כנגדו של החייב באמצעות עיקולי צד ג', עיקולי רכב, עיקולים על חשבונות והגבלות רבות ונוספות. ככל והלקוח בהיותו הנתבע, יגיש התנגדות ובקשה להארכת מועד, אזי לרוב, הליך ההוצאה לפועל כנגדו מטעמה של חברת הסלולר יעוכב והתיק יעבור לבית המשפט.

ניתן לכנות הגשת תביעות מעין אלו על ידי חברות הסלולר ובאי כוחם תוך התעלמות מפניותיו המוצדקות של הלקוח הינן בהתאם לנסיבות , ככאלה אשר חסרות תום לב ובלתי חוקיות.

אותן תביעות אשר מאופיינות על ידי פתיחת תיק הוצאה לפועל כבר בתחילת ההליך, הופכות את הלקוח לחייב בהוצאה לפועל על כל המשמעויות הסביבתיות המשתמעות מכך, ממתגות אותו באופן שלילי במדדים שונים, פוגעות בשמו הטוב ובמוניטין של אותו אדם, פוגעות בשגרת יומו וביכולתו להתנהל כלכלית, לקחת הלוואות בבנק, משכנתאות וכו'.

דהיינו הנזקים הנגרמים לאדם אשר נגדו נפתח תיק הוצאה לפועל הינם במישורים רבים.

הגשת תביעות סלולר על ידי מנוי

ככל ולאחר פתיחת הליך ההוצאה לפועל, הוגשה התנגדות אשר התקבלה והתביעה נדחתה עקב העדר עילה, בידי אותם נתבעים הזכות להגיש תביעות סלולר עקב הנזקים הרבים שנגרמו להם עקב פתיחת תיק הוצאה לפועל על שמם, ללא הצדקה ובחוסר תום לב.

תביעות סלולר מעין אלו מתבססות על הבנה כי לעיתים חברות הסלולר פותחות שלא בצדק בהליכים תוך התעלמות מטענות מוצדקים שמועלים על ידי לקוחותיהם.

תביעות סלולר מעין אלו מוגשות בבתי המשפט בהתאם לעילותיהם ולסעד המתבקש בהן.

משרדנו מיצג את לקוחותיו הרבים במסגרת תביעות נגד חברות סלולר המוגשות, בין היתר, על בסיס פגיעה בשמו הטוב של הלקוח, פגיעה בתפקודו הכספי, במוניטין שלו, במשרתו ובמשפחתו.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן